Publicerad: 7 mars 2019

Sida med video

Ett exempel på en sida med video.

Detta är SKL

Filmen berättar att alla Sveriges kommuner, landsting och regioner är medlemmar i SKL. Uppgiften för oss är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Vi är också Sveriges största arbetsgivarorganisation.

I rollen ingår också att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många olika ämnen.

I filmen hörs korta utsagor om SKL:s roll, både från företrädare och medlemmar. Särskild vikt läggs på självstyrelseprincipen och vad vi gör för att stärka den.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!