Publicerad: 23 oktober 2019

Exempel på ämnessida med fyra puffar

Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.

Barn som spelar fotboll

Vägledning för idrottsanläggningar.

Pojke som lägger pärlor

SKL har samlat aktuell statistik som rör kultur- och musikskolornas verksamhet.

Barn som spelar fotboll

Regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen.

Barn i simhall

Det ska bli enklare att söka bidrag och boka lokaler för kultur- och fritidsverksamheter med digitala tjänster. Nu söker vi fler kommuner som vill delta i utvecklingsarbetet.

Aktuellt

Publikationer

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!