Publicerad: 8 maj 2020

Krönika

Vi håller ihop och hjälps åt

Nu är det sex veckor sedan jag skrev den första krönikan om coronapandemin och de utmaningar samhället ställs inför. Rubriken var ”Tid att hålla ihop och hjälpas åt”. Och vi håller verkligen ihop och hjälps åt, i en omfattning som är enastående.

Staffan Isling

SKR:s hållning är att lyssna på våra medlemmar, svara på alla frågor, samt föra fram våra medlemmars synpunkter och önskemål till myndigheter och regeringen, så att förutsättningarna för det lokala och regionala arbetet är så goda som möjligt.

Jag kallar det för en mjuk samordning, något beslutsmandat har vi inte.

Denna mjuka samordning har under de senaste veckorna lett till högst konkreta resultat, inte minst inom sjukvården.

Bättre samordning för sjukvård

Ett sådant område rör tillgången till läkemedel. Det finns en global brist på vissa läkemedel som behövs inom intensivvården. Därför har regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland – Fyrlängruppen - fått mandat av övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms som de mest kritiska för sjukvården baserat på de ökade behov och som under rådande situation kan vara svåra att få tillgång till, gruppen har också av regionerna fått ett långtgående mandat att bidra till att omfördela läkemedel vid behov.

Intensivvården i Sverige är i fullt fokus nu och det är också ett område där regionerna jobbar mycket tätt tillsammans. I varje region finns en utsedd IVA-platssamordnare, och de möts digital i korta dagliga möten och kan snabbt gå igenom läget i hela Sverige. Vem har behov av IVA-platser och vem har plats? Helst någon som har kapacitet att slutbehandla för att patienten ska slippa flyttas mer än nödvändigt. IVA-samordningen ger en enkel struktur som svarar mot ett behov i regionerna och som kan ändras om utifrån regionernas behov och önskemål.

Ett tredje område är tillgången till skydds- och vårdutrustning. De fyra största kommunerna har gått ihop om en borgen om en halv miljard kronor och med hjälp en kredit av Kommunivest köps skyddsmateriel in av SKL Kommentus, som sedan alla Sveriges kommuner kan beställa. Syftet med upplägget är att Inköpscentralen genom mer omfattande beställningar ska möjliggöra effektivare samarbeten och på längre sikt bygga upp lager. Kommentus ingår i sin tur i den samordningen kring inköp av skyddsutrustning och material för intensivvården där samtliga regioner deltar. I den mjuka samordningen finns också berörda myndigheter, Socialstyrelsen och MSB med – men arenan tillhör SKR:s medlemmar. Här handlar det om att kunna lägga långsiktiga stora ordrar tillsammans för att få större kraft på marknaden men också om att kunna besvara varandras nödrop och fördela om resurser när det behövs och utbyta erfarenheter i en ny situation. I samordningsarbetet byggs förutsättningar som kommer att kunna nyttjas även efter krisen.

Hur kan vi minska risken för psykisk ohälsa?

I tider av kris och oro, finns risk för ökad psykisk ohälsa. Vi måste hjälpas åt för att hålla den psykiska hälsan i samhället.

På Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats finns samlad information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa och var du kan få stöd och hjälp.

Här hittar du stödlistan för psykisk hälsa i kristid: Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Listan har tagits fram med bidrag från ett hundratal aktörer från myndigheter, brukarorganisationer, företag och civilsamhället.

Sedan en vecka tillbaka finns även stöd till kommuner och regioner med tips om spännande exempel på nya lösningar men också stöd till personal. Sidorna utvecklas och uppdateras fortlöpande. Sprid gärna! Vill du delta i samordningen? Skicka ett mejl till: kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

Stor kapacitet

Allt ovanstående visar på vilken kapacitet och vilja som finns för att hjälpas åt. Vi gör saker tillsammans och samverkan som tidigare tog flera år går nu på några veckor.

Det bådar gott för framtiden. Vi fortsätter att hålla ihop och hjälpas åt i en svår och utmanande tid.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!