Publicerad: 12 maj 2020

Krönika

Vårens viktigaste rapport

Vårens Ekonomirapport, som presenterades igår, har fått en enorm uppmärksamhet. Rapporten är en av SKR:s absolut viktigaste som våra skickliga analytiker producerar. Våra medlemmar vittnar om den goda hjälp de får för att planera sin verksamhet, och jag vet att den läses med stort intresse, både bland riksdagsledamöter och i regeringen.

Staffan Isling

Och nu går det undan! I tisdags morse sa finansministern att hon lyssnat på SKR:s synpunkter, som hon tyckte var relevanta. Så helt i linje med våra önskemål ändras nu förordningen som reglerat vårdens extraordinära kostnader. Socialstyrelsen ska inte längre prioritera bland ansökningar, pengarna kan ansökas redan tidigt i höst och kostnader kan ersättas retroaktivt från februari. Vidare utlovar regeringen satsningar på cirka 2,2 miljarder kronor inom äldreomsorgen för att höja kompetensen och skapa fler tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen, helt i linje med ett förslag som SKR och Kommunal tagit fram gemensamt. Detta är mycket glädjande besked, som kommer att underlätta för kommuner och regioner.

Så åter till Ekonomirapporten: En av rapportens slutsatser är att det behövs en ökning med ytterligare 8 miljarder kronor i generella statsbidrag för 2021. Annars kan kommuner och regioner tvingas till kraftiga besparingsåtgärder, som även innebär att man kan behöva säga upp medarbetare.

Det vore förödande. Vår sektor sysselsätter nästan 1,2 miljoner människor. Alla behövs. Vi ska inte behöva säga upp folk, det kommer att förvärra för svensk ekonomi och det kommer att bli svårare att rida ut krisen. För att inte tala om hur det kan komma att påverka kvaliteten och tillgängligheten inom vård, skola och omsorg.

Regeringen har relativt snabbt skjutit till pengar för att mildra krisens effekter. Förutom 15 miljarder kronor i generella statsbidrag i år har det betytt mycket att staten står för de första 14 sjukdagarna. Näringslivet överlevnad har prioriterats, och det är bra – vi behöver så många arbetade timmar som möjligt. Regeringen har också avsatt 5 miljarder kronor för vårdens kostnader för coronapandemin och utöver det utlovat full kostnadstäckning,

Men för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta upprätthålla en god välfärd och fortsätta vara en stark ryggrad för samhället krävs ändå mer än så. Regionerna tappar nu en miljard kronor varje månad i inkomstbortfall inom kollektivtrafiken, en direkt följd av pandemin. Det är rimligt att staten ersätter detta extraordinära inkomstbortfall. De 3 miljarder, som regeringen utlovade igår, är naturligtvis ett bra besked, men det förslår tyvärr inte långt.

Nu börjar arbetet hos våra medlemmar med att planera budget för 2021. Därför behöver kommuner och regioner tidiga och tydliga besked och att statens ersättning börjar betalas ut i år. Ett sånt besked kom i morse.

Sektorns betydelse kan knappast överdrivas

Kommuner och regioner är ryggraden i samhället mitt i krisen. Kommunernas och regionernas medarbetare gör enorma insatser för att hindra smittspridning, vårda sjuka och rädda liv.

Hälso- och sjukvården har fördubblat sin kapacitet inom intensivvården i landet och infört digitala vårdmöten i full skala såväl inom primärvården som på sjukhusen.

Inom den kommunala äldreomsorgen görs snabba omställningar och det arbete som görs nu är enormt. 120 000 personer har på 4 veckor gått utbildning i basal hygien, kommunerna etablerar kohortvård, skapar coronateam, samverkar med regionerna kring övergripande smittskydd och kring individuella brukare.

Gymnasieskolor har blixtsnabbt ställt om till distans- och fjärrundervisning, som under omständigheterna fungerar väl.

Kommuner och regioner behöver stå starka för att finnas där för de som känner oro och behöver hjälp, motverka arbetslöshet och stödja närings­livet, ge en trygg skola för barn och unga och en god omsorg på ålderns höst. Både nu, mitt under den värsta krisen sedan andra världskriget, men även när denna kris är överstånden. För det är vår sektor som står för en stor del av människors vardag, utveckling och trygghet.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!