Publicerad: 22 september 2020

Krönika

Välkomna välfärdsmiljarder, men detaljstyrningen behöver minskas

På min skogspromenad i helgen slogs jag av att hösten är här. Solen stod lägre på himlen och lönnträdens löv hade börjat skimra i rött och gult. I svampkorgen fanns en rätt riklig skörd av Karl-Johan och andra soppar. Ett tydligt hösttecken den här veckan är annars att regeringen under måndagen presenterade sin budgetproposition för nästa år. Den innehåller välkomna stödmiljarder till välfärden men också en olycklig fortsättning på trenden med riktade, detaljstyrande och kortsiktiga statsbidrag.

Staffan Isling

De ytterligare medlen till välfärden behövs verkligen. Kommunsektorn, vars enda skattebas är inkomstskatt, drabbas av den demografiska utvecklingen där antalet äldre och yngre blir fler. Färre kommer försörja allt fler, samtidigt som vi har rättmätigt höga krav på välfärdsverksamheterna. Samtidigt har den pågående pandemin inneburit både kostnadsökningar och inkomstbortfall för många kommuner och regioner. Hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, kultursektorn och kollektivtrafiken är exempel på områden som antingen drivit kostnader eller förlorat intäkter. Statsbidragen spelar en stor och viktig roll för att välfärden ska fortsätta vara jämlik.

Men välfärdens utmaningar är inte tillfälliga, och ser inte likadana ut i hela landet. Det är därför fel väg att gå när de riktade statsbidragen fortsätter att vara omfattande, samtidigt som generella bidrag som tidigare var permanenta numera också kan förekomma som enbart kortsiktiga ettåriga satsningar. Riktade statsbidrag och generella ettåriga bidrag föder osäkerhet och ökad byråkrati där det lokala och regionala beslutsfattandet sätts ur spel. Vi behöver gå från detaljstyrning till tillitsstyrning, med långsiktiga och hållbara överenskommelser om välfärdens framtid. Jag är inte ensam om den analysen. Riksrevisionen, Statskontoret och Skolverket har alla pekat på samma sak.

10 miljarder kronor, utöver de redan aviserade 12,5 miljarderna, tillförs i generella statsbidrag för 2021 och ett permanent tillskott på 4 miljarder per år går till äldreomsorgen. Det är välkomna generella tillskott som kommer att göra nytta. Samtidigt innehåller budgeten en lång rad riktade statsbidrag av olika storlekar, tidslängder och utformningar.

De omfattande statsbidragen och satsningarna i olika ändringsbudgetar för innevarande år på grund av pandemin och dess konsekvenser gör att kommunerna i år kommer att göra stora överskott. Men när de extra tillskotten upphör blir kommande år ändå tuffa och risken för ekonomiska berg- och dalbanor gör det svårt att planera.

De statliga satsningarna har i grunden ett gott syfte och ger förstås välbehövliga resurser till de verksamheter som sliter hårt för att fortsätta ge medborgarna en välfärd i världsklass. Samtidigt blir det tydligt i mina möten med kommuner och regioner att många känner en tilltagande frustration över de riktade statsbidragen och den onödiga administration som de medför. Pengar som borde användas där de gör mest nytta för medborgarna måste istället läggas på att söka och administrera i en snårskog av riktade engångssatsningar.

I fredags kom statliga Kommunutredningen med betänkandet ”Starkare kommuner”, som pekar på samma problembild och föreslår en statsbidragsprincip som använder andra medel för att styra kommunernas verksamhet. Jag hoppas att även finansministern tar del av Kommunutredningens förslag.

Jag vet att vi kan ta oss ut ur snårskogen. Jag ser var stigen blir en väg. Det är hög tid för regeringen att börja lita på de kommunala och regionala beslutsfattare som likt dem själva fått väljarnas förtroende. Vi behöver tillsammans komma bort från kortsiktigheten och detaljstyrningen. Med ömsesidig tillit kan vi utveckla en så god och effektiv välfärd som möjligt.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!