Publicerad: 4 september 2019

Krönika

Unga intresserade av välfärdsjobb

Om man vill ha ett meningsfullt jobb som bidrar till samhällsnyttan, då finns det inga bättre jobb än inom vår sektor.

Vesna Jovic

För en vecka sedan presenterade SKL en studie om ungdomars inställning till välfärdsjobben. Och nu vet vi att intresset bland unga är stort. I studien uppger sju av tio att de anser att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla. De förknippar även välfärdsjobben med trygga anställningsvillkor och en god arbetsmarknad. Sex av tio uppger också att de vill att deras arbetsgivare bidrar till att skapa samhällsnytta.

Studien visar även att vi behöver bli bättre på att visa upp och förklara vad det innebär att jobba i välfärden. Ungdomar har inte en helt klar bild av vad det innebär och vill ha mer information om jobben.

Den generation som inom kort gör entré på arbetsmarknaden har en stor medvetenhet och ett stort samhällsengagemang. De är vana att påverka och ställa krav, även på arbetsplatsen.

Här har vi en tydlig utmaning vi behöver möta. Vi behöver ut och möta unga för att berätta om jobben, marknadsföra oss mer och visa att framtidens jobb finns hos oss. Det är också viktigt att möta de önskemål som framkommer i studien, nämligen att underlätta möjligheterna att testa på välfärdsjobb. Med SKL:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb är målet att öka kunskapen och nyansera bilden av välfärdsjobben och kommuner och regioner som arbetsgivare.

Sveriges Viktigaste Jobb

Lyckas vi bättre visa unga vad ett arbete inom välfärden innebär – vilket jag är övertygad om att vi kommer att göra – tror jag att vi kommer att se ett ännu högre intresse för vår sektor.

Studien bygger på en enkät som genomförts med strax över 1 100 ungdomar i Sverige mellan 15-24 år. Det är de som utgör framtidens arbetskraft och deras tankar och funderingar är oerhört nyttiga för oss.

Unga om välfärdsjobben - En studie om ungas attityder och intresse för välfärden

Varje dag över hela landet görs insatser som räddar liv, hjälper barn att lära sig läsa eller vårdar äldre och andra som behöver omsorg.

Vi vill att fler unga ska välja vår sektor. Nu vet vi att de är intresserade av att arbeta inom välfärden. Dags för oss att möta detta intresse och visa att välfärdsjobben innehåller det som många unga efterfrågar.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!