Publicerad: 10 november 2020

Krönika

Tillsammans samlar vi åter kraft för att möta pandemin

De senaste veckorna har det skett en mycket oroande smittspridning och på sjukhusen i många regioner har trycket ökat markant. Nu gäller det att vi återigen samlar våra krafter. Coronapandemin är långt ifrån över.

Staffan Isling

Under de senaste veckorna har smittspridningen ökat kraftigt och situationen runt om i landet riskerar återigen att bli mycket ansträngd. Varje dag registreras drygt 3 000 nya bekräftade covidfall och vi ser ut att vara på väg mot en lång vinter med stora utmaningar för välfärden. Delar av näringslivet går också en osäker framtid till mötes och pandemins följdeffekter för ekonomi och arbetslöshet lär fortgå. Samtidigt står vi i dag bättre rustade för att möta pandemin än vad som var fallet under våren, när den omfattande och omedelbara smittspridningen ställde samhället på prov.

Man får söka sig tillbaka till det tidiga 1900-talets spanska sjukan för att hitta en tid då vården arbetat under så svåra omständigheter som under våren 2020. Över en natt skiftade regionerna från normalläge till krisläge och ställde om sjukvården för att hantera effekterna av pandemin. Tillgången till intensivvård är nog det allra mest talande för den enorma omställning som regionerna genomfört. Under 2019 var normaltillgången på intensivvårdsplatser med respirator 512 stycken. Under våren 2020, när belastningen var som störst, vårdades nästan 800 patienter i intensivvård samtidigt. Som mest var kapaciteten strax över 1100 omedelbart beläggningsbara intensivvårdsplatser med respirator. Det inger hopp i en oroande tid. Regionerna har bevisat sin förmåga att ta ansvar under oförlikneligt tuffa förhållanden.

Man måste också komma ihåg att lejonparten av sjukvårdens arbete fortfarande består av att vårda patienter med andra åkommor, jämte det stora antalet covidsjuka. Här har regionerna verkligen gjort extraordinära insatser. Nya data i SKR:s Hälso- och sjukvårdsrapport visar att åtta av tio planerade operationer trots allt har genomförts under årets första åtta månader. Det är ingenting annat än imponerande.

Samtidigt arbetar regionerna nu stenhårt för att säkerställa maximal testkapacitet och analys − både i egna och i nationella labb − när virusets spridning nu ökar i omfattning. Några av de hårdast drabbade regionerna vittnar om att testning och smittspårning närmar sig maxkapacitet i takt med att viruset sprids. Det är som att ösa vatten ur en båt där hålet i skrovet växer sig allt större.

SKR:s roll är fortsatt att verka för en nationell samordning i frågan, genom kontakter med bland andra Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten. Nu är inte läge att peka finger i skuldfrågan, utan att växla upp arbetet. En angelägen fråga i arbetet framåt är utvecklandet av snabbtest som kan användas i komplement till PCR-test.

Det kommer att bli viktigt att regeringen fortsätter vara aktiv i sin dialog med myndigheter, kommuner och regioner. Situationen kan hastigt förvärras och staten behöver vara lyhörd inför de nya behov som uppenbarar sig ute i verksamheterna. Kommunerna och regionerna kommer att göra allt i sin makt för att vårda de som blir allvarligt sjuka och för att med alla till buds stående medel mota tillbaka smittan. Med rätt verktyg från staten kommer det att räcka väldigt långt.

Icke att förglömma och väl värt att åter påminna om: Individens ansvar kommer att bli helt avgörande för hur vi lyckas. Ju bättre vi följer myndigheternas rekommendationer, desto bättre kommer även sjukvården att klara sitt uppdrag. Vänta med middagsbjudningen. Träna inte på gymmet, utan ute i naturen. När jag i helgen tillagade en höstgryta avnjöts den av den närmaste familjen. Den större gjutjärnsgrytan fick vila i skafferiet till en annan höst, ett annat år. Det kan verka obetydligt, men de små sakerna kommer i det långa loppet att göra stor skillnad.

När hösten nu går mot vinter samlar alltså hela samhället kraft för att hantera virusets effekter. Det viktigaste nu är att arbeta uthålligt och tillsammans. Pandemin kommer även fortsatt ställa svåra frågor till oss, men enade är vi starka i vårt svar.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!