Publicerad: 11 juni 2019

Krönika

Skolan behöver arbetsro

Det har blivit dags för elever och skolpersonal att gå på välförtjänt ledighet. Skolan är ständigt het i debatten och så ska det vara. Vi behöver en konstruktiv diskussion som handlar om skolans utveckling. Det kommer att vara fokus på vårt skolseminarium i Almedalen.

Vesna Jovic.

Hur skolan ska styras diskuteras flitigt och ibland framställs lösningen vara att staten ska ta över. Ofta utan närmare förklaring vad det exakt skulle innebära. SKL vill istället lägga kraften på att utveckla dagens kommunala skola.

Vi ser att det finns stora svårigheter kopplade till framför allt kompetensförsörjning och behovet av fler skolor och förskolor. Vi ser också problem med skillnader i skolresultat, där socioekonomi, föräldrars utbildningsnivå och kön spelar in. Det är här vi behöver lägga krutet. För att se till att skolan fyller sitt uppdrag. Det gemensamma uppdrag som staten och skolans huvudmän har: att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Det skolan behöver är långsiktiga mål och arbetsro. Då är lösningen inte en stor omorganisering. Inte heller är lösningen fler tillfälliga och riktade statsbidrag omgärdade av snårig administration. Långsiktiga mål och arbetsro skapar vi bäst i våra respektive roller – där huvudmännen har kunskapen om de lokala förutsättningarna, och där staten sätter de nationella ramarna och tar ansvar för att utbilda tillräckligt många för de yrken som kräver högre utbildning. Vi – staten och skolans huvudmän - behöver få till stånd ett samarbete på riktigt inför, under och efter reformer. Det är då vi når resultat.

Det handlar också om att sätta rimliga ambitioner och krav. Samhällets resurser räcker inte till att få mer av allt till alla. Löften om till exempel mindre barngrupper i förskolan, liksom en större andel förskollärare, behöver ses i ljuset både av möjligheten att hitta tillräckligt med personal och i tillgången på lokaler. Vi vet att vi inte kommer att kunna rekrytera bort lärarbristen eftersom konkurrensen om arbetskraften hårdnar samtidigt som antalet barn och unga ökar. Det vi som arbetsgivare behöver göra ännu mer är att arbeta tillsammans med de fackliga lärarorganisationerna för att se till att fler vill stanna kvar och utvecklas i yrket, och för att locka fler att utbilda sig.

På vårt skolseminarium i Almedalen, den 1 juli, kommer samtalet framför allt handla om vad som krävs för god skolutveckling. Kunskapen är väl grundad i både forskning och erfarenheter från lokalt utvecklingsarbete på skolor och i kommuner. I panelen sitter Lena Micko, SKLs 2:e vice ordförande, utbildningsminister Anna Ekström, skolforskaren Daniel Sundberg och Anders Jolby, utbildningsdirektör Gotland. Seminariet direktsänds på webben. Missa inte det!

SKL i Almedalen

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!