Publicerad: 20 oktober 2020

Krönika

Per Bolund planlade aldrig vindkraft i Riddarfjärden

I helgen meddelade finansmarknadsministern att regeringen vill snabbutreda hur man ska kunna gå fram med vindkraftsetableringar utan att ta hänsyn till de människor som påverkas av byggnationerna. Förslaget är inte bara olyckligt, det är även odemokratiskt.

Staffan Isling

Ett äldre vindkraftverk kan vara cirka 150 meter högt, men det finns redan i dag sådana som når molnen på 200 meters höjd. Det är högre än Sveriges högsta hus; Turning Torso i Malmö. Att etablera en vindkraftpark innebär en storskalig infrastrukturutbyggnad med tydlig påverkan på det område där det byggs. Och nu vill alltså regeringen snabbutreda hur man ska kunna kringgå att lyssna till kommunens invånare, vars liv påverkas av vindkraftsetableringen.

Den fysiska miljön är något vi rör oss i, ser och lever med varje dag. Just av denna anledning är kommunen skyldig att pröva lämpligheten för nästan all bebyggelse. Att en ny förskola för barnen eller ett parkeringsgarage i ett radhusområde ska prövas med planläggning och bygglov, medan storskaliga vindkraftsparker inte ska behöva kommunens tillstyrkan är inte rimligt. Det är alldeles självklart att den lokala demokratiska nivån måste ha ett inflytande över sådana infrastrukturprojekt. Det som finansmarknadsministern väljer att kalla för ett kommunalt veto heter i folkmun demokrati.

Det är verkligen inte så att kommunerna är emot utbyggnad av vindkraft. Tvärtom är kommunerna drivande i utvecklingen av ett mer klimatsmart Sverige, där vindkraft är en viktig del. Utbyggnaden av vindkraftverk går dessutom snabbt. På drygt tio år har antalet ökat från några hundratal till fler än fyra tusen och vindkraften står i dag för nästan 15 procent av den el svenska folket använder.

Däremot har kommunerna också ett helhetsansvar för markanvändningen. I detta finns en rad frågor att ta ställning till och många olika intressen ska vägas mot varandra. Kunskapen för att göra dessa avvägningar finns lokalt, i samtal med de människor och verksamheter som berörs av besluten.

Det här är ingenting som ska bestämmas långt från invånarna, i Regeringskansliet eller i statliga myndigheter. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och Per Bolund planlade aldrig vindkraft i Riddarfjärden.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!