Publicerad: 19 november 2019

Krönika

På väg mot en närmare vård

Förra veckan fick Region Västra Götaland ta emot Götapriset 2019. Där har regionen genom att tänka nytt fått bort stuprören i organisationen och därmed kunnat erbjuda en snabbare och närmare vård för invånarna i Fyrbodal.

Staffan Isling

Det här är bara ett av många exempel på omställningen till en vård närmare patienter och brukare. Alla regioner har nu skickat in nulägesrapporter till Socialstyrelsen. De beskriver en rad tecken på hur omställningen tagit fart. Allt ifrån mobila närvårds-hemvårdsteam, framgångsrika utskrivningsprocesser från sjukhus, insatser för egenvård och monitorering, anställda spetspatienter och patientkontrakt, till att antalet besök på akuten minskar. Behoven, och därmed utvecklingen, av att ställa om vården ser olika ut i olika delar av landet. Viktigast är att det är ett gemensamt arbete för regioner och kommuner. Först då går det att nå målen om en hälsofrämjande och sammanhållen vård och omsorg. En vård som kommer närmare patienten och brukaren. Det är glädjande att man i landets regioner och kommuner har beslutat att tillsammans genomföra en omställning som infriar en gemensam målbild man har kommit fram till.

Självklart finns många utmaningar och hinder som måste övervinnas. Kompetensförsörjningen är problematisk. Vi behöver ändra arbetssätt och det kräver ett modigt ledarskap i kommuner och regioner.

Andra förändringar kan gå snabbare. En sådan är arbetet för att personer som är utskrivningsklara inte ska vara kvar på sjukhus i onödan. Här har stora framsteg gjorts på kort tid.

Ett par hinder kan staten ta itu med genast. Det gäller exempelvis lagstiftningen om informationsöverföring. Det är inte rimligt att en patient själv ska behöva ta ansvar för att förmedla sin sjukdomsbild till olika vårdgivare när kommuner och regioner inte har rätt att byta patientinformation med varandra.

En annan lagändring som behövs är att säkerställa goda förutsättningar för avtalssamverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regioner.

SKL har flera gånger framfört behovet av dessa lagändringar, nu senast i förra veckan i en skrivelse till utredningen samordnad utveckling för god och nära vård som synpunkter på det tredje delbetänkande. I den skrivelsen beskrivs också behovet av en nationell strategi för Nära vård.

Men det viktigaste, rörelsen är igång, omställning pågår. Regioner och kommuner ställer om tillsammans i en av de viktigaste frågorna som vi har att hantera, nämligen att ge äldre och kroniskt sjuka bästa möjliga vård i hemmet eller i dess närhet.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!