Publicerad: 11 december 2019

Krönika

Ordnat mottagande grunden för bra integration

För en tid sedan samlades nästan femhundra deltagare från kommuner och regioner, myndigheter och organisationer under två dagar på vår konferens Agenda för integration. Olika medverkande förmedlade sina kunskaper och tankar om hur integrationsarbetet kan förbättras.

Staffan Isling

Martin Söderström, tillväxtchef i Åre kommun, ställde en retorisk fråga om det inte är märkligt att staten kan bestämma att de inte får ta emot fler nyanlända när det finns andra kommuner som har svårt att erbjuda det Åre kan; en bostad, ett sammanhang och ett jobb. Åre kommun ser mottagandet som en viktig del för kompetensförsörjning och tillväxt. Och siffrorna visar att kommunen är bland de bästa i landet på integration.

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, berättade om hur de jobbar strategiskt med de bostadsverktyg som kommunen har för att erbjuda alla anvisade nyanlända bostäder och helst med spridning i olika kommundelar. Botkyrka ser kommande begränsningar av asylsökandes rätt till eget boende (ebo) som ett viktigt steg för att nyanlända familjer ska kunna börja sina liv i Sverige i ett mer hållbart boende.

Man skulle kunna tro att Åre som efterfrågar fler nyanlända skulle förorda större ebo-inflyttning i sin kommun och att Botkyrka vill se en avlastning efter stort mottagande under många år. Men de två kommunerna är samstämmiga om vikten av ordning och reda i hela mottagandet och att både statliga och kommunala aktörer måste ta ett gemensamt ansvar att det ska fungera från mottagande till etablering.

Detta relaterar till några aktuella frågor på SKR:s agenda:

Förenkla – Bosättningslagen som syftat till snabbare bosättning och bättre etablering har nu med ett lägre mottagande blivit ett gissel för kommuner som vill och kan erbjuda fler nyanlända ett bra mottagande. Det är hög tid för staten att ta bort hinder som gör att kapacitet och möjligheter inte kan tas till vara.

Förnya – Förra veckan beslutade regeringen att begränsningar av ebo kan tillämpas i 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Bra att staten äntligen hörsammat konsekvenserna av ebo. Men det gäller många fler kommuner och ett ordnat mottagande är grunden för en bra integration över hela landet. Regeringen borde tänka om och låta alla kommuner omfattas om de vill.

Förbättra – Det behövs ytterligare åtgärder. Staten behöver ändra kurs och se ett ordnat boende som huvudspåret i asylmottagandet. Det handlar om styrning och organisation. Vår egen sektor kan bidra med att utveckla planeringen för nyanländas bosättning efter uppehållstillstånd. Det är en stor utmaning, men också en fråga om gemensamt ansvar.

Tillbaka till konferensen. Den avslutades med Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN och svensk utrikesminister. Han fick en fråga från publiken vad han skulle prioritera om han var integrationsminister. Han svarade blixtsnabbt att det första på agendan vore att besöka ett antal kommuner och fråga lokala aktörer vad som är det viktigaste att ta i tu med och vilka förutsättningar som kan bli bättre. Det rönte dagarnas kanske mest spontana och största applåder.

Den reaktionen talar för sig själv!

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!