Publicerad: 15 januari 2020

Krönika

Nytt år, nya utmaningar

Om nu en organisation får ha nyårsönskningar så är denna SKR:s: 2020 blir året då statsbidragen både höjs och blir generella.

Staffan Isling

Jag ser fram emot en dialog med regeringen, präglad av tillit och ömsesidig respekt. Och naturligtvis beslut som gör skillnad för kommuner och regioner, så att medborgarna får en fortsatt välfärd av god standard.

Men enbart mera pengar är inte en lösning. Regioner och kommuner har ett jobb att göra inom flera områden. Med allt färre i arbetsför ålder och allt fler äldre och barn och unga gäller det att jobba på andra sätt.

Diskussioner med staten

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning. Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden. SKR:s ordförande Anders Knape och Kommunals ordförande Tomas Baudin uppmanade precis före jul arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att bjuda in parterna på arbetsmarknaden för en diskussion om hur vi ska klara kompetensförsörjningen. Staten behöver göra det betydligt lättare för medarbetare att fortbilda, utbilda och omskola sig. Det kan bland annat handla om att öka möjligheterna för distansstudier vid sidan av jobbet, se över studiefinansieringen och att sänka arbetsgivarkostnader vid olika utbildningsinsatser. Jag hoppas denna diskussion snarast blir av.

Fördjupat samarbete

SKR ägnar sig ju både åt samarbete och diskussioner med staten, men också givetvis åt att stötta våra medlemmar.

I år kommer SKR att fördjupa det samarbetet. Först ut blir regionerna, där vi nu tillsammans formerat arbetsgrupper för vårdens omställning, hållbar regional utveckling, digitalisering samt bilden av regionerna.

Frågorna har SKR och regionerna redan jobbat med, ibland i åratal, men med nyordningen kommer arbetet bedrivas mer effektivt, med tydliga mål och fortlöpande avstämningar.

Ett spännande uppdrag handlar om hur regionerna tillsammans med SKR kan bidra till en mer effektiv statlig styrning, genom överenskommelser och statsbidrag. Under 2020 kommer arbetsgruppen för detta område att ta fram faktaunderlag om hur utformningen av dagens överenskommelser och riktade bidrag påverkar regionernas förutsättningar att uppnå eftersträvade resultat. Dessutom underlag som beskriver hur en annan utformning på styrningen skulle kunna bidra till att förbättra förutsättningarna och vad som i så fall krävs av staten respektive regionerna.

Det blir spännande läsning!

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!