Publicerad: 7 maj 2019

Krönika

Nya tider kräver nya insatser

Nu inleder SKL och de fackliga organisationerna förhandlingar om att ytterligare stärka möjligheterna till kompetensutveckling och omställningsinsatser för välfärdens medarbetare. Det behövs när ny teknik, nya arbetsmetoder, nya yrkesroller och en höjd pensionsålder kräver goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ett förlängt arbetsliv.

Det råder arbetskraftsbrist i många yrken idag. Både i privat och offentlig sektor är det svårt att hitta rätt kompetens. Utbildning, kompetensutveckling och tidig omställning lokalt kommer att vara viktiga nycklar för att möta den här situationen.

SKL och de fackliga parterna i kommunal och regional sektor tog 2016 fram en principöverenskommelse om tidig lokal omställning (TLO-KL). Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan ansöka om medel för att genomföra tidiga omställningar som ska stärka de anställdas kompetens med syfte att i god tid möta verksamhetens förändrade behov.

Omställningsmedlen har använts på många olika sätt. Till exempel har Region Skåne kompetensutvecklat undersköterskor och i Södertälje kommun har flera socialsekreterare studerat socialrätt på högskolenivå. Under 2018 använde allt fler arbetsgivare sig av omställningsmedlen som totalt uppgick till 750 miljoner kronor.

Nu ska vi och facken utvärdera hur TLO-KL fungerat inom de verksamhetsområden där den införts. Resultatet av utvärderingen kommer att utgöra ett viktigt underlag när parterna ska förhandla om stärkta möjligheter till kompetens- och karriärutveckling, omställningsförmåga och verksamheternas möjlighet till snabbare omställning.

När det gäller utbildning har staten ett stort ansvar. Främst genom att bidra till flexiblare utbildningssystem, som är anpassade till ett livslångt lärande. Rent generellt behöver staten bli bättre på att anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till välfärdens kompetensförsörjningsbehov.

Framtidens kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommuner och regioner. Fler behöver rekryteras och alla de som redan är anställda behöver fortsätta vara det, så länge som möjligt. Att erbjuda tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling kommer då att vara en avgörande framgångsfaktor för både arbetsgivare och medarbetare i kommuner och regioner.

SKL:s och de fackliga organisationernas initiativ kommer sig av att vi är övertygade om att det blir bättre resultat för en modern och flexibel arbetsmarknad när parterna får sätta spelreglerna. Det är den svenska modellen som har tjänat oss väl.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!