Publicerad: 10 september 2019

Krönika

Nu prövas dataskyddsförordningen

Jag vet att det är många av våra medlemmar som jobbar hårt för att uppfylla kraven i GDPR. Alla vill göra rätt. Nu har Skellefteå tagit emot det första beslutet om sanktionsavgift från Datainspektionen.

Vesna Jovic

Skellefteå kommun anser – efter diskussion med experter – att försöket var förenligt med dataskyddsförordningen. Därför vill man pröva Datainspektionens beslut – som innebär 200 000 kronor i sanktionsavgift - genom att överklaga.

Det är bra och det blir en möjlighet att fördjupa och förtydliga Datainspektionens analyser och slutsatser.

Fler beslut på väg

Hos Datainspektionen pågår ett större antal tillsynsärenden och fler beslut väntas. Det är naturligt när ett så omfattande direktiv som GDPR implementeras. Besluten kommer att ge vägledning och stöd i våra medlemmars pågående och kommande digitala utveckling.

Systematiskt och förebyggande arbete med informationssäkerhet och dataskydd är centrala ledningsfrågor för alla organisationer. Lösningar som utvecklats för att minska administration och öka effektivitet i välfärden har haft incidenter, som snabbt har åtgärdats. Det är en naturlig del i allt utvecklingsarbete. Det är ingen tvekan om att det sker ett förbättrande arbete och att hög medvetenhet finns hos region- och kommunledningarna.

Trygghet i utvecklingsarbetet

Brister kan aldrig helt undvikas, men det är väsentligt att arbete med säkerhet och dataskydd fortsätter så att invånarna bibehåller ett fortsatt högt förtroende för välfärdens digitala lösningar, service och tjänster. Det är också viktigt att kommuner och regioner känner trygghet i utvecklingsarbetet, och inte tvekar i sina digitala satsningar. Det är nödvändigt för att klara uppdragen.

Som ett stöd för kommuner och regioner i den pågående digitaliseringen har SKL också tagit fram strategin Utveckling i en digital tid. Strategin ger en gemensam riktning och innehåller mål som bland annat pekar på vikten av ett förebyggande och systematiskt säkerhetsarbete.

Förändring kräver mod och välfärdens utmaningar kräver nytänkande. Vi får inte förlamas av rädsla för att göra fel.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!