Publicerad: 2 juni 2020

Krönika

Nu behövs vila och återhämtning

Vi är nu inne i den fjärde månaden i arbetet med att bekämpa coronaviruset. Medarbetarna inom vård och omsorg har jobbat långa pass i tuffa förhållanden under lång tid. De behöver få semester i sommar. Nu behövs vila och återhämtning.

Staffan Isling

Nästan alla regioner har gett besked till sin personal angående årets semester. Beskedet har i en del fall kommit senare än vanligt, men så är det också ett högst ovanligt år. Ingen vet hur pandemin utvecklar sig under de kommande månaderna, och som vårdgivare har våra regioner och kommuner ansvar att ge vård och omsorg till de patienter och brukare som behöver det även under sommaren.

Minst fyra veckors sammanhängande ledigt för de flesta

Alla medarbetare behöver semester och regionerna signalerar att de flesta kommer att kunna ha fyra veckors semester under juni till augusti. För vissa verksamheter som är hårt belastade, som intensivvården, är planen att medarbetarna ska ha tre veckors sammanhängande semester under juni till augusti och resten av sommarsemestern i september. Jag tycker att arbetsgivarna har gjort ett utomordentligt jobb med semesterplaneringen under rådande förutsättningar.

Kompetenslyft i äldreomsorgen

Det är inte bara under sommaren som det behövs utbildad personal med rätt kompetens i välfärdens verksamheter. Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras allt snabbare och kompetens behöver uppdateras kontinuerligt. Därför känns det bra och viktigt att regeringen, utifrån ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal, nu satsar 2,2 miljarder kronor fram till och med 2021 på ett kompetenslyft i äldreomsorgen. Genom satsningen kan kommuner och regioner dels höja kompetensnivån och andelen heltidsanställningar för befintlig personal, dels locka uppsagda och permitterade från andra branscher att växla till ett arbete inom äldreomsorgen.

Ett av målen med satsningen är att fler tidsbegränsat anställda ska få relevant utbildning och bli tillsvidareanställda. Ibland kan det i media låta som att alla inom vård och omsorg är tidsbegränsat anställda. Därför tycker att jag att det är viktigt att poängtera att tre av fyra anställda inom vård och omsorg faktiskt redan är tillsvidareanställda, enligt den senaste personalstatistiken från 2019. Utöver det är frågan om fler heltidsanställningar något som vi drivit tillsammans med Kommunal i flera år. Att arbeta heltid ökar den medarbetarens ekonomiska trygghet och självständighet, samtidigt som verksamheterna får en stabilare bemanning.

Tillsammans med samtliga fackliga organisationer i vår sektor har vi också slutit ett färskt kompetens- och omställningsavtal som började gälla från och med 1 maj. Avtalet ger arbetsgivare och medarbetare i kommuner och regioner konkret stöd i att ställa om kompetens så att det gynnar verksamheten och samtidigt säkrar medarbetarens anställningsbarhet. Bara under 2020 avsätter parterna via Omställningsfonden totalt 250 miljoner kronor som kan användas till att stärka verksamheter och medarbetare inom kommuner och regioner.

Kvalitet och kompetens stärks

Ökade möjligheter till kompetenshöjande insatser, fler anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda. Det kommer att ge tryggare anställningar och därmed bättre villkor. Och genom en stabilare bemanning kommer arbetsmiljön att förbättras för den befintliga personalen. Allt detta kommer att bidra till att stärka kvalitet och kompetens i många av välfärdens verksamheter, inte minst i äldreomsorgen.

Men först, krisen är fortfarande ett faktum. Vi har en pandemi med en samhällsfarlig sjukdom i hela vårt land. Välfärdens medarbetare jobbar i pandemins mitt och gör enastående insatser för vårt land. Vi går nu in i en semester- och sommarperiod och kommuner och regioner gör allt de kan för att medarbetarna ska få vila och återhämtning. Vi vet inget om hur lång tid pandemin håller ett grepp om oss. Uthållighet är fortsatt viktigt.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!