Publicerad: 17 november 2020

Krönika

Nödvändiga arbetsmiljöinsatser i en tid av kris

Om pandemin har åskådliggjort en sak är det att välfärdens medarbetare har Sveriges viktigaste jobb. Under året har de fått vård, skola och omsorg att fungera under förhållanden som saknar motstycke i modern tid.

Staffan Isling

I morgon medverkar jag på TCO:s seminarium om Välfärdskommissionen och arbetet med framtidens arbetsmiljö. Jag kommer prata om att vi befinner oss i ett extraordinärt läge, med en pandemi som tänjer gränserna för vår välfärd. Jag kommer berätta att det i landets kommuner och regioner finns 1,2 miljoner medarbetare som får verksamheterna att fungera även under oerhört tuffa förhållanden. Jag kommer att säga hur stolt jag är över de arbetsinsatser som görs på sjukhus, skolor och äldreboenden, men att jag samtidigt är medveten om att den rådande situationen tär på personalens krafter. Som arbetsgivare behöver vi nu mer än någonsin arbeta för att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar i en mycket svår tid.

På den partsgemensamma plattformen Suntarbetsliv.se har vi tagit fram ett stöd för att hantera risker, oro och nya arbetssätt som vuxit fram under pandemin. Här hittar man flera bra verktyg för arbetsmiljöarbetet, bland annat stöd för att genomföra riskbedömningar, sätt att hantera osund stress och information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet. Nu har vi också lagt till en stödlista särskilt riktad till chefer och HR i kommuner och regioner, med tips och råd kring psykisk hälsa i kristider.

Suntarbetsliv: Arbetsmiljö i tider av corona

För att sprida kunskapsläget och dela erfarenheter har SKR även bjudit in verksamhetschefer och HR-experter till en serie webbseminarier om krisens olika faser och de krav som ställs på verksamheterna i egenskap av arbetsgivare. Seminarierna lyfter fram konkreta åtgärder och goda exempel från olika verksamheter runt om i landet. Det är precis så, genom att lära av varandra, som vi alla blir bättre. En droppe blir en flod blir ett hav. Den 7 december arrangeras det tredje webbseminariet på temat återhämtning. Jag hoppas att så många av er som möjligt vill vara med oss och skapa ringar på vattnet då.

Webbinarium 7 december: Återhämtning – hur kan jag som verksamhetschef / HR-expert stötta medarbetare?

Under pandemiåret 2020 har många i välfärden haft en hög arbetsbelastning och ställts inför svåra situationer, vilket medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Kommunerna och regionerna har därför utökat erbjudandet om krisstöd genom företagshälsovården, men för vissa medarbetare kan det vara ett stort och svårt steg att på egen hand efterfråga stöd och hjälp. Jag vill därför uppmana alla att vara lite extra lyhörda gentemot era arbetskamrater och försöka få till en bra dialog om det som varit och pågår. Det är inte ovanligt att reaktioner kommer en tid efter att man varit med om en kris, och det är viktigt att de medarbetare och chefer som behöver särskilt stöd då kan fångas upp.

Det återstår nu fyrtiofyra dagar av ett svårt prövande år för chefer och medarbetare i välfärdens första linje. Runt om i landet arbetar man oförtrutet med att lindra effekterna av pandemin och vårda de som blivit sjuka av viruset. När vi går in i det nya året lär utmaningarna kvarstå, men vi står inte kvar för det. Tillsammans går vi framåt, utvecklas och lär oss att bättre hantera den kris som drabbat hela vårt samhälle så hårt.

Så håll i, håll ut och inspireras av alla de goda lösningar som arbetsgivare i våra kommuner och regioner har tagit fram. Så skapar vi bästa möjliga förutsättningar i en tid av kris.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!