Publicerad: 4 juli 2019

Krönika

Många viktiga samtal om välfärden

Halvtid för Almedalsveckan och SKL deltar i över 170 öppna samtal och seminarier. Vi är med och byter tankar och lyssnar på många viktiga berättelser. Almedalen är verkligen en arena för bra dialog och kloka möten och vi får och tar tusentals tillfällen att föra in de lokala och regionala perspektiven i samtalen.

Vesna Jovic

Du som läste min förra krönika vet att jag då lyfte den helt nödvändiga klimatomställningen och att kommuner och regioner har ett stort ansvar och en viktig roll i den. SKL inledde årets Almedalsvecka med att, med hjälp av en studie från SMHI, visa hur tre exempelkommuner kan drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser på ett mycket påtagligt sätt. Det sker förstås med förra årets långvariga värme och torka i färskt minne. Rapporten har öppnat många bra diskussioner, inte minst kring vad staten nu måste göra exempelvis kring upphandling och hållbarhet för att möjliggöra för kommuner och regioner att ta sitt ansvar. Rapporten är något av ett startskott för ett ännu aktivare arbete med klimatfrågorna från SKL:s sida.

Klimatfrågan är en av de större samtalsämnena under årets Almedalsvecka. Vid sidan av den skulle jag säga att välfärdens utveckling verkligen dominerar diskussionerna. Det handlar mycket om hur vi ska ta nästa steg i att säkra välfärden. Om möjligheterna att genom digitalisering förändra arbetssätt, se till att kompetensen används rätt och hur behoven av en långsiktigt hållbar finansiering ska säkras. Det är enkelt uttryckt våra frågor i kommuner och regioner som dominerar.

Ett annat konkret område rör utbildning, livslångt lärande och hur arbetsmarknadens behov måste bli mer styrande för olika delar av utbildningsväsendet. Jag möter en bredare samsyn om detta bland många aktörer, inte minst beslutsfattare på den nationella nivån. Jag ser faktiskt ett visst trendbrott här och det är en oerhört viktig förflyttning för att vi som arbetsgivare ska kunna möta kompetensförsörjningens många utmaningar. Staten måste ha modet att nu gå vidare med konkreta förslag i rätt riktning, gärna redan under hösten. Hör gärna av er till SKL, vi har mycket att bidra med i frågan.

Almedalsveckan ska förstås också utmana oss som deltar. I år handlar de utmaningarna mycket om hur vi driver förändring och om det ledarskap som krävs för att ta oss från där vi är idag till nästa steg. Även om vi gjort det förr i vårt samhälle, så har vi inget facit. Vi som leder välfärden – nationellt, lokalt och regionalt – måste våga förändra trots att det saknas facit. Och då är nyckeln att involvera välfärdens medarbetare och de som välfärden är till för: elever, brukare, patienter och medborgare.

Nu tar vi med oss alla goda tankar från Almedalsveckan och fortsätter det viktiga arbetet med att utveckla välfärden.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!