Publicerad: 14 maj 2019

Krönika

LSS är inte bara personlig assistans

Frustrationen växer, för såväl brukare, anhöriga som kommunerna. Nu har det gått fyra månader sedan regeringen tog emot LSS-utredningen. Men hittills finns inget beslut att skicka den på remiss.

Visserligen är några av utredningens förslag diskuterade i januariavtalet. Det gäller rätten för personlig assistans för andning och sondmatning som utretts och varit ute på remiss samt att man föreslår en ny utredning kring huvudmannaskapet för personlig assistans.

Utredningen såg över alla delar inom LSS-verksamheten. Detta har stor betydelse för brukare och anhöriga, och naturligtvis för kommunerna som har ansvar för LSS-insatserna i sin helhet.

SKL anser att ett antal av förslagen i LSS-utredningen är positiva och bör genomföras (efter remissförfarande som brukligt).
Att se över, och bestämma, hälso- och sjukvårdsansvaret på korttidsboende är akut. Både verksamhet och brukare/anhöriga skulle tjäna på en tydlighet och säkerhet gällande hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kommunerna har också under lång tid kämpat för att få boendestöd som en insats i LSS. Flera kommuner beviljar redan idag boendestöd till målgruppen, men då via socialtjänstlagen. Att kunna ge ett boendestöd via LSS är välkommet. Det skulle underlätta planeringen och att rätt personalgrupp sköter insatserna. Man kan även då få äga sin bostad men ändå få insats via LSS, man kan få stöd till fritidsaktiviteter och socialt umgänge.

Frågan om LSS är både komplex, känslig och viktig för såväl kommuner som brukare. Desto större anledning att remittera utredningen för att få den rejält belyst.

Vi vill inte vänta längre än nödvändigt på att utredningen går på remiss. Det är viktigt för kommunerna som huvudmän för större delen av LSS-verksamheten att denna kan utvecklas. Nu har SKL skickat en skrivelse med dessa krav till regeringen, och jag hoppas på ett snabbt och positivt svar.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!