Publicerad: 8 oktober 2019

Krönika

Krav på generella bidrag flyttar in i regeringen

När Lena Micko i förra veckan blev statsråd med ansvar för kommunsektorn fick regeringen en minister som på riktigt vet och förstår utmaningarna för kommunerna och regionerna.

Vesna Jovic

Vår nya civilminister Lena Micko var tydlig med vad hon såg som sina viktigaste uppgifter: Att öka de generella statsbidragen och se till att ge bättre och mer långsiktiga förutsättningar att klara välfärdsuppdraget på lokal och regional nivå. Hon har också i intervjuer hittills poängterat att det behövs mer resurser till välfärden – men också att det inte löser allt. Kommuner och regioner har också ett eget arbete att göra. Hur kan man jobba smartare och vad kommer digitaliseringens möjligheter att innebära?

Även där har staten i och för sig arbetsuppgifter att ta tag i: lagstiftning behöver ändras för att riva hinder som idag finns för att utnyttja digitaliseringen på bästa sätt.

Behovet av statliga tillskott till välfärden är uppenbart för allt fler. Budgetmotionerna från oppositionspartierna i riksdagen innehåller även de förslag om höjda generella statsbidrag till kommuner och regioner.

Lena Micko vet att kommunsektorn har ett betydligt större ansvar än vad de har pengar för. Hon vet att förutsättningarna och behoven skiljer sig åt mellan kommunerna. Hon vet att generella statsbidrag är vad som krävs, och sist men inte minst: Hon vet att kommunerna har förmåga att använda pengarna på det sätt som bäst gagnar medborgarna. Jag ser fram emot ett tätt samarbete med den nya civilministern och SKL för att tillsammans utveckla förutsättningarna för välfärden.

Jag vill också passa på att tacka Lena Micko för tiden i ledningen för SKL. Hon har bidragit till att lyfta välfärdens och kommunsektorns frågor i debatten. Stort lycka till i den nya rollen.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!