Publicerad: 7 oktober 2020

Krönika

Innovationskraft och styrkan i att lära av varandra

I dag deltog jag i ett inspirerande panelsamtal under Innovationsveckan. Vi diskuterade välfärdens utmaningar och hur samhället kan ta tillvara på innovationskraften för att ge svar på framtidens svåra frågor. Det handlar mycket om att våga se bakom varje hörn, att våga gå framåt.

Staffan Isling

Jag känner optimism efter dagens webbsända samtal med generaldirektörerna på DIGG, Vinnova och Upphandlingsmyndigheten. Vi talade om samhällets stora utmaningar, där en demografisk utveckling innebär att färre kommer att behöva försörja fler. Vi diskuterade pandemin som ställer nya krav på offentlig sektor och understryker behovet av digitala verktyg. Och så pratade vi om samverkan, innovation och förnyelse, och hur vi kan arbeta smartare i en annorlunda tid. Vi är helt överens om att vi måste tänka i nya banor och våga prova nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar.

Innovationsveckan är ett spännande forum där kommuner, regioner och andra offentliga aktörer möts för att utbyta erfarenheter och idéer för ett mer innovativt offentligt Sverige. Jag hoppas att många kommuner och regioner drar nytta av idéerna ur programmets mer än 170 aktiviteter, och använder varandras erfarenheter till att förnya och förbättra sina verksamheter. Så kan vi omvandla innovationskraften till praktiska lösningar som gynnar medborgarna.

Det pågår flera andra intressanta projekt på SKR som främjar innovativa lösningar i välfärden. I juni utsågs tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering, som ska stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. Personligen fastnar jag särskilt vid innovationer som med små medel skapar mervärde för verksamheten. I Kramfors har man till exempel ersatt nycklar med digitala brickor i hemtjänsten, vilket bland annat lett till förbättrad arbetsmiljö för personalen.

I en annan modellkommun för digitalisering, Skellefteå, har hemtjänsten i ökande grad börjat utnyttja kameror för nattillsyn. Nattkamerorna är ett bra exempel på ett digitalt verktyg som ger stora vinster för alla inblandade. Personalen kan på distans säkerställa att allting står rätt till och får mer tid för andra brukare som behöver personlig tillsyn. Samtidigt ges brukaren en större känsla av självständighet och integritet när sömnen inte blir störd.

Ett annat initiativ är den AI-utbildning för ledare i offentlig sektor som SKR erbjuder tillsammans med AI Innovation of Sweden och Governo. Den tekniska utvecklingen inom artificiell intelligens har accelererat och medborgarnas nyfikenhet ökar i takt med den. Med medvetna och riktade utbildningsinsatser kan vi förbättra vår förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Innovation är att införa en nyhet som gör att vi förändrar vårt sätt att arbeta. Vi har mycket att vinna på att ta till oss av de arbetssätt som vuxit fram under de senaste sex månaderna av en ny verklighet.

Välfärden kommer alltid ställas inför nya utmaningar och behöver ständigt leta nya lösningar. Genom att lära av varandra kan vi förenkla, förnya och förbättra framtidens välfärd. Tillsammans ökar vi förändringstakten för att ännu bättre möta medborgarnas behov.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!