Publicerad: 12 november 2019

Krönika

Glöm aldrig för vem du finns till

I min inledande krönika skrev jag att ”förenkla”, ”förnya” och ”förbättra” är ledord som alltid varit centrala för mig och som är det även i det nya uppdraget att leda SKL.

Staffan Isling

I arbetet med att förenkla, förnya och förbättra ska självklart kunden vara i fokus. Det är viktigt att ha tydligt för sig för vem man finns till - och ha alla dessa kunder, elever, brukare, patienter, medlemmar eller samhällsmedborgare, i centrum. Ett forum för landets samlade kvalitetsarbete är Kvalitetsmässan i Göteborg som genomförs denna vecka. I år är det 30-årsjubileum, och SKL är sedan starten en av medarrangörerna. Här möts medarbetare, förtroendevalda, chefer, innovatörer och forskare för att diskutera verksamhetsutveckling och för att lära och inspireras av varandra. Här delas också flera prestigefyllda priser ut, däribland till Sveriges Kvalitetskommun och Sveriges Digitaliseringskommun. Själv ska jag delta i ett seminarium om att leda i vården på onsdag morgon. Det kommer att sändas i SVT Forum.

Och till dig som befinner dig på Kvalitetsmässan under veckan: besök oss gärna i vår monter B06:22.

Kvalitet är när kunderna är nöjda

Alla organisationer oavsett bakgrund, storlek eller syfte finns till för sina intressenter. En av utmaningarna är ofta att ju större en organisation blir, desto svårare kan det bli att se helheten och vara tydlig för vem organisationen finns till. För mig är kvalitet att vi både har inre ändamålsenliga arbetssätt, och ytterst att vi har mycket tydligt för oss för vem vi arbetar. Kvalitet är för mig nöjdhet hos dem vi är till för!

Min erfarenhet är att begreppet ”kund” kan vara lite knepigt ibland, speciellt i organisationer som har ett mer allmännyttigt syfte. Men grunden är ju detsamma – det handlar helt enkelt om vem du är till för, I en stor organisation kan det vara din kollega i nästa steg av processen, eller en elev, eller en brukare eller en patient.

Förenkla – Med våra intressenter i fokus blir det tydligt vad som bör förenklas, det kan handla om interna regler och bestämmelser som blivit onödigt krångliga eller bara lever kvar utan att någon ifrågasätter det.

Förnya – Med våra intressenter i fokus blir det uppenbart när gamla arbetssätt eller tekniker inte alls längre håller, utan helt nya mer innovativa lösningar behöver tas fram och implementeras.

Förbättra – Med våra intressenter i fokus har man även tagit första steget i sitt förbättringsarbete. Det blir tydligt i vilken ordning de resurser som finns till förbättring ska riktas och det blir en kund- och intressentorienterad förbättringskultur inom organisationen.

I nödvändigheten av att sätta sina intressenter i fokus, skiljer sig självfallet inte en kommun eller region på något sätt från andra organisationer. Här ligger också nyckeln till vår framgång. När vi inte får ekvationerna att gå ihop, när inte medlen räcker till och inte personal finns att tillgå, ligger ofta lösningen i att med ett intressentperspektiv, förenkla, förnya och förbättra Det är så vi upprätthåller kvaliteten för de vi finns till för.

Låt oss göra kvalitetsarbetet till vår strategi för framgång i utmanande tider!

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!