Publicerad: 1 september 2020

Krönika

Förstatligandekrav inte seriösa

En av flera debatter som pågår utifrån coronapandemin är den om vem som är bäst att ta ansvar för och driva olika välfärdsverksamheter. Fler röster höjs för att förstatliga kommunala och regionala verksamheter. Det är inte en klok väg framåt för välfärden.

Staffan Isling

Närhetsprincipen är nyckeln till att utveckla svensk välfärd. Det bygger på att medborgarna har insyn och möjlighet att påverka sina förtroendevalda även mellan val.

2020 har verkligen visat styrkan i vårt samhälle. Under krisen har regioner och kommuner visat styrka och kunnat leverera välfärd och service till medborgarna med statens stöd och i tät samverkan. Det har fungerat tack vare nära kunskap om lokala behov och förutsättningar.

När förstatligande kommer på tal är det ofta delar av hälso- och sjukvården som brukar lyftas, liksom skolan. Senast är det ett av lärarfacken som bytt åsikt och numer förespråkar en statlig huvudman för svensk skola.

De som önskar att vården eller skolan ska styras från Rosenbad och en gigantisk nationell myndighet behöver fundera på hur ett sådant Sverige ser ut. Ett problem i diskussionen om ett ökat statligt ansvarstagande eller förstatligande är att ingen klarar av att beskriva vad det betyder. Hur förbättras sjukvården av att svenska folket ska köa hos Socialstyrelsen? Blir det fler lärare och skolledare av att staten är huvudman för skolan? Och på vilka sätt utvecklas den demokratiska insynen av att cirka 40 000 förtroendevalda i kommuner och regioner ersätts av ett tjugotal ministrar och lika många generaldirektörer? Det vore också intressant att höra vilka myndigheter som står som förebild för statlig styrning, rättvisa och jämlikhet från norr till söder? Är det Arbetsförmedlingen, som tvärtom dragit sig tillbaka från delar av vårt land? Eller andra statliga myndigheter som har problem med att räcka till och ge service i hela landet?

Att använda pandemin som argumentet för ett förstatligande är inte seriöst. Förändringar av genomgående karaktär måste utgå från andra grunder än det katastrofläge pandemin är. Vi har byggt svensk välfärd under nästan hundra år på att ha en decentraliserad organisation. Däremot finns förstås mycket att lära av pandemin, som jag är helt övertygad kommer göra skillnad i vårt sätt att utveckla och arbete med skola, vård och omsorg i framtiden. Ta bara det digitala språng som tagits i många verksamheter och som verkligen är något som medborgarna efterfrågat. Förbättringar når vi genom att fortsätta utveckla arbetssätt, ledarskap och kultur, inte genom flera gigantiska omorganisationer för att flytta mer makt till staten.

Men har staten ingen roll i välfärden? Såklart den har. Staten har en mycket viktig roll, både för långsiktigt hållbar finansiering, stabil lagstiftning och skarp tillsyn. Staten har vidare ansvar för en långsiktig och god kompetensförsörjning, bland annat för att det utbildas tillräckligt många läkare, lärare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer och många andra yrkesgrupper. Kring detta ska vi samverkan mellan samhällets olika nivåer och aktörer. Tillsammans med regioner och kommuner har staten en viktig roll i att finna gemensamma och långsiktiga lösningar på välfärdens utmaningar. Tillsammans kan regioner, kommuner och staten arbeta för att underlätta vardagen för medborgare och näringslivet, exempelvis när det handlar om digitala lösningar och standards.

Däremot klarar staten inte självt att utforma vården, skolan eller äldreomsorgen utifrån lokala och regionala behov. Pandemin är ett tydligt exempel på det, den har drabbat landet olika och därmed ställt olika krav på insatser. Olika behov kräver också olika insatser för att vi ska nå likvärdighet.

Vi har ett robust samhällssystem med förmåga att klara stora påfrestningar. Historiskt har Sverige klarat kriser tack vare den lokala och regionala nivån. Det gäller även nu – både under pandemin och när våra verksamheter kan ställa om till mer normala lägen.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!