Publicerad: 26 november 2019

Krönika

För fyra år framåt

I morgon onsdag är det dags. SKL:s kongress, denna gång i Linköping, öppnar. Bland mycket annat ska kongressen klubba en namnändring. SKL blir SKR, en naturlig konsekvens av att vi nu har 21 regioner och inga landsting.

Staffan Isling

451 ombud ska behandla det inriktningsdokument som styr vad förbundet ska fokusera på de närmaste fyra åren. Kommuner och regioners vardag handlar om hälso-och sjukvård, utbildning, välfärdens finansiering, arbetsgivarrollen, integration, arbetsmarknad, klimat och infrastruktur.

Med 26 mål istället för som förra kongressperiodens 140, blir det betydligt enklare att fokusera och jobba för målen tillsammans.

För egen del vill jag också se till att det blir tydligt vilken nytta våra medlemmar har av SKL. Kommuner och regioner ska känna att deras medlemsorganisation ger dem ett mervärde som är väl värt medlemsavgiften.

Kommunernas och regionernas verksamhet är i många stycken välfungerande. Varje dag kan vi erbjuda våra invånare service, insatser och tjänster som gör skillnad. Det finns hela tiden utmaningar där framsteg behöver göras. Jag tänker till exempel på tillgängligheten i vården och pojkars skolresultat. SKL stöttar, och det kommer vi att fortsätta med.

Kommuner och regioner brottas alla med olika utmaningar i en tid med ekonomisk press där behoven av kompetensförsörjning är en daglig utmaning.

Vad kommer statsministern att föra fram?

Just nu är frågan om Arbetsförmedlingens reträtt högt upp på kommunernas dagordning. Stefan Löfven talar på kongressen, och jag hoppas på ett tydligt besked. Det behövs klarhet i hur det ska se ut i ett längre perspektiv. Idag rapporterar många kommuner om svårigheter att få till myndighetsbeslut om exempelvis praktikplatser och utbildningar. Det drabbar utsatta medborgare. Arbetslösheten stiger, liksom kostnader för försörjningsstöd.

Jag hoppas också få höra att statsministern känner tillit till regioners och kommuners förmåga att leverera välfärd. Och därmed se till att höja de generella statsbidragen.

Jag ser fram emot den kommande kongressperioden och att tillsammans med alla medlemmar fortsätta säkra och utveckla välfärden.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!