Publicerad: 30 april 2019

Krönika

Europadagen och EU-valet väntar runt hörnet

EU når hela vägen ut i den lokalpolitiska vardagen. Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt, det visar en undersökning som SKL uppdragit åt en forskare att utföra. Den presenteras i vår publikation EU i lokalpolitiken.

Det kan exempelvis handla om reglerande miljöbestämmelser vid byggandet av en ny skola, om hur äldreboendet ska upphandlas eller gemensamma riktlinjer för integration och jämställdhet. Så visst påverkar EU svensk lokal- och regionalpolitik men ger också möjligheter till samarbeten, fondmedel, kunskaps- och erfarenhetsutbyten och finansiering.

Nu närmar sig Europadagen den 9 maj, dagen då vi firar fred och sammanhållning i Europa. Det är årsdagen för den historiska Schumandeklarationen, det som blev startskottet för EU-samarbetet. I år är dagen av särskild vikt då den sammanfaller med det stundande valet till Europaparlamentet. SKL anordnar tillsammans med Europaparlamentet, kommissionen och arbetsmarknadens parter en seminariedag den 9 maj i Europahuset i Stockholm och kommer även att finnas på plats på Stockholms Centralstation för att informera om valet ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Där hoppas vi nå människor från hela Sverige. Det blir ett utmärkt tillfälle för diskussion och för att lära mer om EU inför valet till Europaparlamentet 26 maj.

På agendan under den kommande mandatperioden i EU står viktiga frågor. Det handlar bland annat om förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, den som sätter ramarna för EU:s medel och mål sju år framöver, om klimatarbetet, arbetsmarknadsfrågor och jämställdhet. Frågor som också påverkar lokal- och regional nivå.

SKL arbetar nu intensivt med att uppmärksamma hur EU påverkar den lokala nivån, samt hur kommuner och regioner, i sin tur, kan påverka EU. Under våren har SKL tillsammans med myndigheten Sieps (Svenska institutet för Europapolitiska studier) varit runt i landet och träffat förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner för att diskutera EU:s påverkan på den lokala vardagen. Intresset för utbildningen har varit stort. Tillsammans har vi besökt Falun, Gävle, Jönköping, Säter, Södertälje, Karlstad, Höganäs, Nacka och ska även besöka Ockelbo. Det finns fortfarande möjlighet att boka in utbildningen till din kommun eller region.

Med mindre än en månad kvar till det viktiga EU-valet är det hög tid att ta reda på fakta, vrida på argumenten och sätta oss in i frågor vi värdesätter. Vad parlamentet beslutar om kommer att påverka EU:s politik och på så vis även din lokalpolitiska vardag.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!