Publicerad: 21 maj 2019

Krönika

En rapport som påverkar

En av de absolut viktigaste rapporterna från SKL är Ekonomirapporten. Den har stor betydelse, inte bara för kommunerna och regionerna, men även för riksdag och regering.

Vårens upplaga presenterades förra veckan, och fick finansministern att i P1:s Studio Ett prata om oskicket med riktade statsbidrag, som hon tidigare även gjort på SKL:s valkongress i slutet av mars.

Ekonomirapporten befäster det vi redan vet - stora kostnadsökningar för välfärden. Detta kommer att skapa ett hårt tryck på kommunernas och regionernas ekonomi, med krav på effektiviseringar och även risk för besparingar och eventuella skattehöjningar. Det kan inte vara rimligt att kommunsektorn – vars enda skattebas är inkomstskatt – ska behöva ta hela konsekvensen av att antalet äldre och yngre blir allt fler.

Något radikalt behöver göras för att klara kommande utmaningar. Det finns idag en tämligen samstämmig bild av de utmaningar som demografi, ekonomi och rekrytering utgör framöver. Regeringen, tillsammans med kommuner och regioner, behöver utveckla en gemensam syn på vad som krävs, därefter träffa långsiktiga överenskommelser om hur välfärdens verksamheter ska förbättras och utvecklas. Det kan handla om vägen framåt för att digitalisera i skolan eller hur vi ställer om hälso- och sjukvården till en nära vård. I det skulle vi – staten, kommuner och regioner samt SKL – ha olika åtaganden och uppdrag.

Riktade statsbidrag är idag ofta förenade med detaljerade krav som kan öka kostnader och försämra effektiviteten. Vår sektor behöver istället mer av långsiktiga och hållbara överenskommelser och ett slut med de korta, riktade statsbidragen på olika områden.

Finansministern Magdalena Andersson ser problemen med riktade statsbidrag och sa i radio för någon vecka sedan att man nu ser över alla de många små riktade bidrag som finns på skolans område för att förenkla för kommunerna. Det är en bra början. Jag ser fram emot att hon går vidare och ser över alla 71!

Ekonomirapporten har stor spridning och läses noggrant, inte bara av våra medlemmar. Jag hoppas att den studeras lika noga i både regeringskansli och riksdagshus.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!