Publicerad: 20 augusti 2019

Krönika

Det händer i höst

Först av allt: Tack alla välfärdens medarbetare som jobbat under sommarmånaderna, så att välfärden fungerat. Med mångas goda insatser har det gått bra.

Vesna Jovic

Vi var nog många som inför sommaren var oroliga för värme och skogsbränder. Lyckligtvis kom oron på skam, men klimatfrågan finns kvar. SKL lanserade inför sommaren en rapport som visar att klimatförändringarna riskerar att få allvarliga följder lokalt. Översvämningar, kraftiga värmeböljor och skyfall är några exempel. Kommuner och regioner är långt framme när det gäller att minska utsläppen som värmer upp jorden. Från SKL:s sida satsar vi på att stödja det lokala och regionala arbetet på bästa sätt.

Späckad höst

Nu vidtar en ny termin och som vanligt är hösten späckad. Viktiga frågor och utmaningar kring välfärdens finansiering, klimatfrågan, rekryteringsbehov, digitalisering och mycket mer står på agendan.

Kommunernas och regionernas framtida utmaningar är stora. Mer än hälften av regionerna och 110 kommuner räknar med underskott i årets resultat. Kommuner och regioner jobbar nu intensivt för att hantera läget så bra som möjligt. Att det ekonomiska trycket på välfärden ökar är inget nytt och skälen till detta är många. En del kommuner har haft höga överskott de senaste åren medan andra har haft svårt att få ihop ekonomin med underskott, bland annat inom individ- och familjeomsorgen. Många kommuner kämpar med minskande befolkning, medan andra måste hantera de utmaningar som stark inflyttning innebär.

De kommande åren ökar dessutom befolkningsmängden i Sverige, framför allt blir vi fler äldre och fler barn. Samtidigt finns inte tillräckligt med personal att rekrytera, en svårighet för alla arbetsgivare, inte bara välfärdens arbetsplatser.

Dags för kongress

I november samlas 451 ordinarie kongressombud från hela landet i Linköping för SKL:s kongress. De ska fatta beslut om inriktningen på SKL:s arbete för de kommande fyra åren.

Säkert kommer de framtida utmaningarna att prägla kongressens olika beslut.

Innan dess ser jag närmast fram att få möta många av er förtroendevalda den 18 september. Det blir en hyllning till demokratin med seminarier och jubileumsmiddag. Tillsammans firar vi att det är 100 år sedan de första kommunalvalen hölls med en allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

Vi ses!

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!