Publicerad: 16 juni 2020

Krönika

Det är sommar i år också

Beskedet om vad som gäller för inrikes resor under sommaren har många väntat på. Människor har hållit sina semesterplaner öppna i väntan på detta besked, många företag inom besöksnäringen har ansträngt sig och hållit ut, på vippen av att begära konkurs, i hopp på detta positiva besked som nu förhoppningsvis kan rädda sommaren och deras företag.

Staffan Isling

Ur ett kommunalt perspektiv är det givetvis viktigt för det lokala näringslivet och skatteintäkterna, särskilt i utpräglade besöksnäringskommuner. Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, räknar med att det kommer att rädda 25 miljarder kronor i intäkter från turismen, och med det också många jobb. Det innebär också möjlighet till sommarjobb och feriearbete för många ungdomar.

SKR har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten om sommaraktiviteter, semester, besöksnäring och resande sedan slutet av april, utifrån våra medlemmars verksamhetsperspektiv. Besked har kommit allteftersom.

Vårt arbete kring sommarfrågorna, samt påtryckningarna från branschen och andra aktörer, har också bidragit till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kör en sommarkampanj med information på olika språk. Besöksnäringen står för kampanjen Safe to Visit. Det här är välkommet som stöd för våra medlemmar, som också är måna om att komma ut med information till besökare och invånare för att kunna erbjuda säkra destinationer.

Men också kommuner och regioner gör allt de kan för att det ska gå att kombinera sommarledigheter och aktiviteter med den så oerhört viktiga respekten för rekommendationer och restriktioner. Jämtland Härjedalen har skapat webbaserade mötesplatser så att alla får möjlighet att ta del av och dela information. Fjällräddningen har också förstärkts. Utöver att minska trängsel och minska risk för smittspridning, ser man också risker med fler oerfarna besökare som behöver information och ibland hjälp.

Karlstad, Linköping, Västerås, Örebro och Norrköping kör en gemensam ’hemesterkampanj’ nu när många svenskar förbereder sig på en sommar i Sverige, på tema ’24 timmar hos grannen’.

Utöver informationskampanjer jobbar många kommuner med skyltning, på svenska och andra språk liksom extra värdar på populära stränder och platser.

I Halland ska en app ge information om vilka stränder det är mest folk på och i Sollentuna, Ystad, Piteå, Borgholm och Vellinge kommer informationsvärdar finnas på plats under de timmar då det tros vara som mest folk på badplatserna för att påminna om vikten av distansering.

Våra kommuner är måna om att kunna bidra till att minska smittspridningen men var och en i Sverige har också ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. Jag vill uppmana var och en av oss att ta det ansvaret, inte minst från arbetsgivarorganisationen SKR. Det är oerhört viktigt för hälso- och sjukvården i vårt land att vi håller oss till restriktioner och rekommendationer. Läget är ansträngt och många medarbetare i vård och omsorg har jobbat stenhårt i många månader. De behöver sin semester i sommar – och om vi andra inte sköter oss, så riskerar många att behöva jobba istället. Så vill vi inte ha det.

Så, men med en litet skarp uppmaning så önskar jag en glad och distanserad midsommarafton.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!