Publicerad: 30 juni 2020

Krönika

Dags för ledighet, lärdomar och ett medskick

När vi nu inför sommaren planerar för ledighet blir den annorlunda än alla andra somrar vi som vuxna har upplevt. Min mamma, som är 94 år, har upplevt en trist vår med social distansering och ensamhet, men där hemtjänstpersonalen har varit ett viktigt mänskligt andningshål i en annars isolerad tillvaro. 

Staffan Isling

Som tur är bor mamma kvar i föräldrahemmet, där uteplatsen har varit vår mötesplats på helgerna. En korg med gott fikabröd och goda samtal har ändå underlättat hennes och min tillvaro.

Själv har jag jobbat hemifrån sedan den 16 mars och har i stort tagit till mig Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det var en lättnad när man släppte på reserestriktionerna i juni, så att familjen nu kan resa till torpet i Småland. För min mentala hälsa är det otroligt skönt att koppla av all vardaglig stress och koncentrera mig på att rensa ogräs i trädgårdslandet eller dona med veden. En annan avspänning är att lyssna på sportradions sändningar och rapporter från landets olika arenor och leva med sitt favoritlag i med- och motgång. Mitt favoritlag nämns bara i en bisats, eftersom de spelar i Superettan, men ändå - spelet är igång. Pandemin har inneburit en renässans för radiolyssnandet och annan mediekonsumtion. Årets första sommarpratare, Greta Thunberg, hade rekordmånga lyssnare på midsommardagen och jag uppskattar hennes rättframma diskussion om våra klimatutmaningar.

SKR har ställt om mycket av våra invanda arbetsformer till ett proaktivt arbetssätt, där vi har utvecklat vår nära och utvecklande dialog med medlemmar i kommuner och regioner. Vi har utvecklat nya samarbetsytor och har med detta kunnat fånga in svåra frågeställningar rörande covid-19 och snabbt kunna föra ut goda exempel på hantering från landets alla hörn. Vi ser också goda exempel på nationell samordning både i regioner och kommuner. Vårt arbete med Regeringskansliet och statliga myndigheter har också utvecklats under våren. Medarbetare i kommunsektorn – oavsett vad man jobbar med - har på ett föredömligt sätt ställt om och ställt upp på utmaningarna. Tillsammans har vi inom sektorn visat prov på snabb förmåga till den omställning och det mod som situationen har krävt. Vi behöver vårda dessa förmågor och vara rädda om de nya arbetssätt och metoder vi har lärt och vant oss vid. Digitaliseringen är ett sådant område. Det är imponerande hur snabbt utvecklingen gått. I Region Jämtland Härjedalen har 4 000 patienter hittills erbjudits hemmonitorering och i Region Stockholm har de digitala vårdmötena ökat med 1 000 procent. För att nämna ett par exempel. Jag tycker att vi har mycket att vinna på att behålla nya normer för erbjudande av vård, välfärdsservice och undervisning i digital form.

I kommuner och regioner finns välfärdens hjältar. Utifrån svåra omständigheter har de ställt om verksamheten bokstavligt talat över en dag. Inom landets hälso- och sjukvård och omsorg har medarbetare fått jobba under svåra och tunga betingelser, där det bakom de höga dödstalen finns ett mänskligt lidande. Kom dock ihåg att många patienter och boende också har tillfrisknat, bland annat beroende på det engagemang och den omtanke som visats. Lärarkåren har ställt om undervisningen och verkligen stöttat alla gymnasieelever som fått en överlag bra digital undervisning under, minst sagt, ovana förhållanden.

För min egen del har första halvåret fört med sig att även jag har blivit mer digital och lärt mig nya begrepp som Zoom och nya arbetssätt. Det har varit utvecklande att varje måndagskväll och onsdagsmorgon ha digitala möten med landets regiondirektörer respektive kommundirektörer. Också våra politiska mötesplatser har utvecklats digitalt med möten både med regionstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i landet.

Ett medskick också innan jag tar litet ledighet: Pandemin är fortfarande en del av vardagen, men samhällets hantering av den ska utvärderas. Det är viktigt och bra att så sker. Det finns mycket att lära och att säkerställa att vi blir bättre på – kanske i nästa kris, vilken den nu är, eller i vardagsarbetet. Mitt medskick är ett råd: utgå alltid från fakta och sakliga bilder av verksamheter i utvärderingen. Tänk på att vården, omsorgen, skolan och andra välfärdsverksamheter är komplexa till sin natur och att det sällan finns enkla svar. Och framförallt, dra inte snabba slutsatser utan att tillfråga kommuner och regioner. Låt oss vara med, vi kan sektorn och vi har de allra flesta fakta. Hör av er!

Hoppas vi får en fin sommar med de begränsningar som vi har att leva med, och att vi tar ansvar för varandra och håller i och ut.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!