Publicerad: 26 juni 2019

Krönika

Bråttom att rusta oss mot varmare klimat

Den globala uppvärmningen innebär mycket svåra utmaningar. Den kräver kraftfulla insatser i två parallella spår: utsläppen av koldioxid måste minska snabbt samtidigt som vårt samhälle görs tåligare mot de klimatförändringar som redan påbörjats.

Mängden koldioxid i atmosfären ökar snabbare än någonsin till följd av mänskliga aktiviteter. Det får planeten att värmas upp, vilket medför allvarliga konsekvenser. Översvämningar, bränder och värmeböljor har drabbat Sverige de senaste åren, och den sortens naturolyckor och händelser väntas bli vanligare i ett varmare klimat.

Hur allvarliga konsekvenserna blir avgörs av hur väl Sverige och andra länder lyckas stoppa utsläppen av koldioxid. Om de högst ställda internationella målen ska nås, måste utsläppen halveras varje decennium fram till år 2050. Det är en otroligt svår uppgift som världens stater, företag, kommuner och regioner måste lösa ihop.

Samtidigt är det faktum att klimatet förändras och medför risker även om ovan nämnda mål nås. I Sverige ökar temperaturen 50 procent mer än globalt. Vi måste därför, parallellt med minskade utsläpp, göra vårt samhälle mindre sårbart.

Den här viktiga diskussionen vill vi på SKL förstås vara med och föra. Vi bjuder därför in till ett samtal nästa vecka vid ett seminarium under Almedalensveckan. Vi kommer att diskutera vad som krävs för att skydda medborgare och fysiska miljöer mot klimatrisker utifrån fakta.

Kommuner och regioner satsar allt mer på klimatanpassning. Som exempel utreder flera kustkommuner skyddsvallar mot stigande havsnivåer. Sjukhus och skolor byggs om för att klara hög luftfuktighet och höga temperaturer bättre. Detta arbete måste intensifieras medan staten och privata aktörer också höjer sina insatser. Staten behöver bland annat ge bättre planeringsunderlag, myndigheter måste bli bättre samordnade och de statliga anslagen, som ständigt är översökta, måste öka.

Seminariet tar sin utgångspunkt i en rapport som SKL gjort med underlag från SMHI och tre utvalda kommuner. Rapporten blir offentlig inom kort och den innehåller slående fakta. SMHI redovisar klimatscenarier för de tre kommunerna beroende på om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka eller om de minskar kraftigt. Det är tydligt att klimatförändringarna påverkar oss alla i våra närsamhällen. I vår vardag.

Ta gärna del av rapporten när den offentliggörs och följ gärna diskussionerna från Almedalsveckan, antingen på plats eller via vår webbsändning. Det kan inte poängteras nog: vi måste tillsammans se till att den svenska klimatomställningen når sin fulla potential.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!