Publicerad: 13 oktober 2020

Krönika

Äldreomsorgslyftet är en viktig jämställdhetssatsning 

I maj presenterade regeringen, SKR och fackförbundet Kommunal ett kompetenslyft för äldreomsorgen, som syftar till att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid. Min förhoppning är att många kommuner nu tar den här unika chansen att ytterligare stärka kvaliteten.

Staffan Isling

Pandemin har inneburit stora påfrestningar på äldreomsorgen, där chefer och medarbetare har gjort enastående insatser för att säkra smittskyddet och samtidigt ge omsorgstagarna en bra tillvaro. Trots tidiga insatser för att minimera smittrisken tog sig coronaviruset in på äldreboenden. Äldreomsorgen är inget slutet rum, människor här existerar inte i ett vakuum där övriga samhället inte tränger in. Här bor man och har sin vardag, och andas samma luft som grannen i radhuset, skolan eller kontoret bredvid.

Det är självklart att de som bor inom den svenska äldreomsorgen ska kunna fortsätta vara en integrerad del av samhället i så stor utsträckning som möjligt, men vi behöver vara medvetna om att det ställer höga krav på verksamheterna. Vi är dessutom i ett läge där antalet äldre över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent de kommande åren. Kraven på äldreomsorgen kommer inte att minska med tiden, snarare tvärtom. Det är därför ett stort och viktigt steg att vi nu genomför ytterligare satsningar på att höja kompetensnivån och stärka kvaliteten.

Kompetenslyftet för äldreomsorgen gör det möjligt för många medarbetare som annars inte kan ta studieledigt att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Medarbetaren får betalt under studietiden samtidigt som utbildningen varvas med arbete, och staten finansierar kommunernas kostnader för medarbetarens studiefrånvaro. Nu utvidgas också satsningen så att även tillsvidareanställd personal omfattas, något som efterfrågats av SKR:s medlemmar. Det är en viktig signal att SKR, regeringen och Kommunal krokar arm i detta arbete. Äldreomsorgens utmaningar är ett delat ansvar.

Det är glädjande att satsningen i och med budgetpropositionen också förlängs och breddas, med 1,7 miljarder kronor ytterligare nästa år och även medel för 2022 och 2023. Det blir nu viktigt att kommunernas berörda förvaltningar samverkar för att identifiera vilka som ska gå utbildningen. I exempelvis Orust är kommunen i full gång med lyftet. Här beskriver äldreomsorgschefen det nära samarbetet mellan vård- och omsorgsprogrammet på Komvux och äldreomsorgsenheterna i kommunen som helt avgörande. Det gäller att hitta snabba och flexibla vägar till att anställa och matcha med utbildningsplatserna.

Äldreomsorgslyftet är en satsning som är bra för alla parter. Samtidigt som befintliga medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling får kommunerna möjlighet att locka fler från andra branscher att söka sig till äldreomsorgen. Genom attraktiva vägar till vidareutbildning – och på sikt höjd kompetensnivå –förbättras även arbetsmiljön och det blir enklare att få erfarna medarbetarna att välja att stanna inom yrket. Större kontinuitet i verksamheterna och stabilare bemanning gör också omsorgstagarnas vardag ännu tryggare och bättre.

För mig är kompetenslyftet för äldreomsorgen också en viktig jämställdhetssatsning. Det ger kommunerna chansen att accelerera arbetet med att få fler anställda att gå från deltid till heltid. Jag ser det som en katalysator för Heltidsresan – SKR och Kommunals partsgemensamma utvecklingsprojekt för att driva frågan om heltidsarbete framåt. Det är en vinn-vinn-satsning, både för att öka jämställdheten i samhället och för att möta välfärdens behov av personal, vilket i sin tur förbättrar tillvaron för de äldre som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden. Jag hoppas att många kommuner väljer att nappa på erbjudandet.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!