Publicerad: 6 februari 2018

Krönika

Vi måste stå upp för det regionala samarbetet

I en tid där nationalistiska strömningar växer sig starkare är EU:s sammanhållningspolitik viktigare än någonsin. Det ekonomiska stödet är också viktigt för svenska regioners tillväxt.

Sammanhållningspolitiken är ett av de främsta verktygen på EU-nivå som gör allvar av den viktiga tanken om att EU ska hålla ihop, och att EU-politiken ska vara trovärdig för medborgarna. Det gränsöverskridande samarbetet fyller en särskild viktig funktion för att skapa förtroende mellan regioner över nationsgränser.

Under våren ska EU:s nya budget sättas. Tuffa förhandlingar mellan medlemsländerna väntar, bland annat till följd av Brexit. SKL anser, precis som regeringen, att EU:s budget måste minska. Men vi tycker samtidigt att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken, och svenska intressen. Annars riskerar vi att få en inriktning på EU som inte gynnar utvecklingen i våra svenska regioner. Och det skulle bli kännbart.

Under pågående finansieringsperiod, som sträcker sig till och med 2020, handlar det om 20 miljarder kronor till svenska regioner. Om man även inkluderar Landsbygdsprogrammet handlar det om 67 miljarder kronor i utvecklingsmedel. Det är betydande resurser som idag används för att skapa nya företag och jobb. Som främjar forskning och innovation. Som stödjer projekt om allt från att få unga att stanna kvar i skolan till miljöarbete för Östersjöns överlevnad. Sådant som får våra samhällen att hålla ihop.

Medlemsländerna har exempelvis svårt att komma överens i många migrationsfrågor. Men genom det regionala samarbetet finansieras viktiga projekt för att främja integration, till exempel genom satsningar för att erbjuda nyanlända språkpraktik och andra insatser för att få framför allt utrikesfödda kvinnor i sysselsättning.

När SKL nyligen höll ett seminarium i riksdagen om sammanhållningspolitiken lyftes frågan i fall den här typen av utvecklingsarbete inte kunde drivas utan stöd från EU. Svaret från regionernas representanter var då tydligt: utan sammanhållningspolitiken tappar vi en stor del av poängen med EU.

SKL fortsätter att driva frågan. Sammanhållningspolitiken spelar stor roll för att länka samman kommuner, landsting och regioner och det är på den lokala nivån som EU gör verklig skillnad för medborgarna. Det tycker jag att vi ska stå upp för.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!