Publicerad: 26 september 2017

Krönika

Viktigt besked för digitaliseringsarbetet

Nästa år får Sverige en myndighet för digitalisering. Något SKL länge efterfrågat. Beskedet ger bättre förutsättningar att växla upp digitaliseringsarbetet.

Vesna Jovic

Danmark har haft sin digitala myndighet, Digitaliseringsstyrelsen, sedan 2011 vilket starkt bidragit till nya moderna lösningar i den offentliga sektorn. Nu går Sverige samma väg.

Det kommer att kunna ge oss bättre förutsättningar att utveckla välfärden och att möta framtidens utmaningar som kostnadsökningar, rekryteringsbehov och kvalitetskrav.

Digitalisering handlar om att utveckla verksamheterna och att möta medborgarnas krav och förväntningar. Medborgarna är vana vid smarta digitala tjänster och i undersökningar som SKL har gjort är sju av tio positiva till den ökade digitaliseringen i samhället. Men bara två av tio tycker att kommuner, regioner och landsting lever upp till förväntningarna. Det glappet är viktigt att täppa igen.

Och utvecklingen pågår hela tiden. Det finns i dag en lång rad exempel på arbeten inom alla välfärdens områden – som e-tjänster inom socialtjänsten för att öka servicen genom minskade handläggningstider och effektivare administration, som i exempelvis Trelleborg, digitala lösningar för att göra äldreboenden tryggare, som i Västerås, eller som det digitala beslutsstöd som används för att hitta patienter med risk för stroke, som Region Östergötland utvecklat.

Och inte minst finns många goda exempel inom skolan. I veckan är SKL på plats på Bokmässan i Göteborg, och medverkar i de delar som handlar om skolans digitalisering. På plats finns också bland andra Lärarnas Riksförbund och en rad aktörer inom digitala läromedel. Tillsammans vill vi ta diskussionen till nästa nivå – och vi kommer här att lyfta exempel på hur tekniken, när den fungerar och används på rätt sätt, kan stärka elevernas lärande och vara till stor hjälp i undervisningen och även underlätta bristen på lärare. Samtidigt skickar vi en tydlig signal till regeringen om att vi är många som tycker det är dags för en nationell kraftsamling för att ge alla elever förutsättningar till ett mer individanpassat och modernt lärande samt den digitala kompetens som behövs för att stå rustade för framtiden.

Skolan är bara ett exempel på att det är hög tid att växla upp i digitaliseringsarbetet. Och ett gott råd på vägen lånar jag från en av SKL:s sektionschefer – som sa det så bra i en intervju nyligen: Bejaka medarbetares inneboende förmåga att hitta nya kreativa lösningar. Arbeta med att skapa en kultur bland chefer och medarbetare som främjar nytänkande, innovation och mod. Våga testa och lär av misstagen!

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!