Publicerad: 18 december 2018

Krönika

Viktigast i välfärden

Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Det är de som får vård, skola och omsorg att fungera. För mig har de Sveriges viktigaste jobb. Och vi som arbetsgivare har en skyldighet att ge dem de bästa förutsättningarna att utföra det.

Vesna Jovic, vd SKL.

När jag bläddrar i en rapport om arbetsmiljön i kommuner, landsting och regioner, som vi kommer att publicera i början av nästa år, så får jag ännu en gång bekräftat att de anställda tycker som jag. Runt 80 procent av de sysselsatta inom kommuner, landsting och regioner anser att man har ett mycket meningsfullt arbete. Många upplever också arbetet intressant, stimulerande och omväxlande.

Samtidigt finns det utmaningar. Nära sex av tio upplever arbetet som psykiskt påfrestande, en siffra som legat på samma nivå i många år och som är alltför hög. Det är också en alltför stor andel som uppger att de utsatts för hot eller våld i arbetet. Här stöttar SKL arbetsgivarna i kommuner, landsting och regioner i arbetet med förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.

Under de senaste åren har SKL också intensifierat samarbetet inom arbetsmiljöområdet med de fackliga organisationerna, bland annat för att vi ska bli ännu bättre på att arbeta förebyggande och vara ett gott stöd när något inträffar. Partsarbete bygger på ömsesidig tillit och respekt för varandras roller och uppdrag. Det bygger också på ett gemensamt ansvarstagande för och att vi utvecklar våra avtal och överenskommelser. Flera omfattande initiativ har tagits. Ett är den partsgemensamma föreningen och webbplatsen Suntarbetsliv.

Hos Suntarbetsliv finns verktyg och en massa konkreta exempel på arbetsmiljöarbete som gjort skillnad, och att inspireras av. Här finns bland annat den breda Arbetsmiljöutbildningen för medarbetare oavsett verksamhet och man kan bland annat läsa om Västra Götalandsregionens test av en ny arbetstidsmodell för att ge återhämtning för personalen, och om Eksjö kommun som arbetar med rehabiliteringskoordinatorer i primärvården för att hjälpa sjukskrivna medarbetare tillbaka till jobbet. Sedan augusti i år finns också möjlighet att ta hjälp av Suntarbetslivs resursteam som kommer ut till verksamheten för att stötta i arbetsmiljöarbetet.

För det är ju i verksamheterna utvecklingen sker dagligen, både genom ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete och genom särskilda satsningar för att förbättra arbetsmiljön, minska sjuktalen, säkra personalförsörjningen och öka kvaliteten. Det finns problem, inte minst med stress och psykisk ohälsa. Men det är också viktigt att lyfta fram att det arbete som görs ger resultat. Jag hoppas att även de berättelserna tillåts få plats i den allmänna debatten och att fler utgår från fakta i diskussionerna. Då är möjligheten att träffa rätt med åtgärder mycket större. Det tjänar alla på.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!