Publicerad: 12 februari 2019

Krönika

Vår viktigaste samhällsfråga

I en färsk enkät från Vårdförbundet med 1300 svarande vårdchefer framgår att den absolut största utmaningen är kompetensförsörjningen. Jag kan bara instämma. Att klara kompetensförsörjningen i välfärden är kanske Sveriges enskilt viktigaste samhällsfråga de kommande åren.

Vesna Jovic

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor i flera välfärdsyrken. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos kommer det att på fem års sikt ”fattas” cirka 100 000 personer som har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Mer än hälften, 55 procent, skulle behövas inom hälso- och sjukvård samt olika pedagogiska yrken.

Under våren kommer SKL och Vårdförbundet att förhandla fram ett nytt kollektivavtal för omkring 90 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården i kommuner och regioner. Att vi som parter är överens om vikten av att klara kompetensförsörjningen utgör en viktig gemensam grundplatta i förhandlingsarbetet. När konkurrensen om arbetskraften kanske är tuffare än någonsin går det heller inte att enbart förlita sig på nyrekrytering. Självklart ska vi rekrytera fler, men det behövs även andra åtgärder.

Vi vet att personalen inom hälso- och sjukvården har hög kompetens, god utbildning och stort engagemang. De gör storartade insatser varje dag, och vi som arbetsgivare har ett stort ansvar att se till att de kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. För att kunna behålla dem som redan är anställda krävs relevant kompetensutveckling och en hållbar arbetsmiljö. Vi behöver se till att vi tar vara på medarbetarnas kompetens på bästa sätt.

Det genomförs idag många bra kompetensförsörjningsinsatser lokalt i kommuner och regioner. Det handlar bland annat om att erbjuda ökade möjligheter till utbildning med lön i form av utbildningsanställning, anställning av fler undersköterskor för att avlasta och renodla sjuksköterskans roll samt införande av ny teknik för att ge mer tid till rätt saker.

SKL och de fackliga organisationerna har en lång tradition av samverkan på arbetsmiljöområdet. Även på detta område arbetar vi som centrala parter mot ett gemensamt mål: att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

En nyckel till framgång, både när det gäller kompetensförsörjning och arbetsmiljö, är att de centrala parterna gemensamt tar ansvar för att fortsätta stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Då är jag övertygad om att vi har goda förutsättningar att klara kompetensförsörjningen och fortsätta utveckla välfärden.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!