Publicerad: 18 september 2018

Krönika

Vårt uppdrag bygger på förtroende

Idag arbetar 1,2 miljoner av Sveriges befolkning inom välfärden. Varje dag bidrar de till att vår vardag fungerar. Jag tycker att det talas alldeles för lite om allt det positiva som välfärdens verksamheter bidrar till. Som trygga barn, nöjda elever och friskare äldre.

Det finns många undersökningar som visar på att ju längre bort en person står från en verksamhet desto mer kritisk tenderar personen att vara. När frågan istället ställs till berörda, som elever och föräldrar när det handlar om skolan, blir bilden en helt annan. Då är de allra flesta istället positiva.

Detsamma gäller sjukvården. När patienter som nyligen varit i kontakt med sjukvården tillfrågas har åtta av tio ett positivt helhetsintryck. Samtidigt visar mätningar, som Hälso- och sjukvårdsbarometern, att bara 60 procent av befolkningen har stort eller mycket stort förtroende för sjukvården. Det är viktigt att vi som på olika sätt arbetar med sjukvårdens utveckling försöker ta reda på varför det ser ut så.

För vi vet ju att svensk sjukvård är något att vara stolt över, med medicinska resultat i världsklass. Det är idag fler som överlever cancer, stroke och hjärtkärlsjukdomar. Samtidigt finns det utmaningar, som ökade väntetider, och svårigheter att rekrytera personal. Inte sällan hänger dessa två ihop. Men inte heller här är verkligheten svartvit. Väntetidsmätningarna, som lyfts i medierna, är viktiga men visar bara en del av sjukvården – till exempel säger dessa inget om den akuta vården eller vården för kroniskt sjuka där det redan finns en etablerad kontakt mellan patient och vårdgivare. Bläddra gärna i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 för att få en helhetsbild av både framsteg och utmaningar.

Likaså behöver vi bredda debatten om kompetensförsörjning. Under kommande tioårsperiod blir det allt hårdare konkurrens om arbetskraften, och kommuner, landsting och regioner behöver därför arbeta på nya sätt, och bli ännu bättre på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Det finns många goda exempel redan idag, men utvecklingen behöver gå ännu fortare.

Imorgon inleds Patientsäkerhetskonferensen. Här möts profession, ledning och ansvariga under två dagar för att diskutera och utbyta erfarenheter och här står kunskap och erfarenhet i centrum. Det finns inte utrymme för svepande formuleringar eller allmänt tyckande. Här är målet tydligt: en ännu säkrare och bättre sjukvård för alla patienter.

Det finns oerhört mycket kunskap och erfarenhet i välfärdsverksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Vi samlar tillsammans in mycket fakta och jag tycker att vi ska bli ännu bättre på att dela med oss av detta. För ökad delaktighet ger ökat förtroende, och det är ju det våra verksamheter vilar på.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!