Publicerad: 6 april 2020

Krönika

Vårt säkerhetsarbete ska utgå ifrån den senaste kunskapen

Bristen på och användandet av skyddsutrustning är nu en av de mest diskuterade frågorna i hanteringen av coronaviruset. Även de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och regioner, likväl som för företag och organisationer är i fullt fokus.

Staffan Isling

Coronavirusets negativa effekter på den globala ekonomin växer varje dag. Hur det blir på längre sikt vet ingen idag, men för många är dagens situation svår och slitsam. Också för kommuner och regioner är situationen mycket ansträngd, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det är oerhört angeläget att riksdag och regering gör allt de kan för att säkra skatteintäkterna under de kommande åren. Att kommuner och regioner kan upprätthålla sin verksamhet och behålla personal är viktigt både på kort och lång sikt, för hela samhällsekonomin.

På kort sikt arbetar vi på SKR också för att få staten att ta bort så mycket onödig administration från kommuner och regioner som möjligt. Vi har den senaste tiden skickat in en rad krav till regeringen om att minska rapporteringen kopplat till olika statsbidrag. Vi har också krävt tillfälliga regelförändringar inom bland annat socialtjänstens områden för att kommuner ska kunna prioritera insatser i detta speciella läge.

Nya rekommendationer baserade på vetenskap

En mycket diskuterad fråga är behovet av god skyddsutrustning för de som gör enorma insatser i vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten har nu reviderat sina rekommendationer om hur skyddsutrustning ska användas i vården och omsorgen. Dessa är mycket viktiga. De bygger på vetenskap och ny kunskap, bland annat om hur coronaviruset smittar och hur skyddsutrustning används på bästa sätt.

Kommuner och regioner har haft möjlighet att ge synpunkter i översynen av rekommendationerna och nu behöver de tillämpas lokalt och regionalt utifrån olika arbetssituationer. Rekommendationerna ger underlag till ett skydd som är anpassat till riskbilden. Vi ska ta medarbetarnas oro på allvar. Det är oerhört viktigt att säkra att vårdens och omsorgens medarbetare känner sig trygga i de nya rekommendationerna och förstår att de uppdaterade rekommendationerna är framtagna utifrån den kunskap WHO och Folkhälsomyndigheten har om viruset, inte utifrån några andra perspektiv.

SKR stödjer planering av bemanning

Jag hör varje dag hur intensivt kommuner och regioner jobbar för att lösa sin bemanning, när många medarbetare i bland annat vård, omsorg och skola måste stanna hemma från jobbet med symtom, samtidigt som behoven i vården och omsorgen bara växer. På en del håll är läget akut, medan det i andra fall handlar om en mer förberedande och förebyggande fas. Det finns flera sätt att lösa situationen, och från SKR:s sida har vi gått ut med fem steg för alla att arbeta med. Det handlar bland annat om att göra prioriteringar och inventera alla möjliga förstärkningar av bemanningen.

Krislägesavtalet kan användas så snart det behövs

När det gäller krislägesavtalet får vi fortsatt frågor om det är läge att aktivera det. Beredskap finns, och nu har vi även undertecknat avtalet ihop med Vårdförbundet. Det innebär att alla fackliga organisationer nu är anslutna till avtalet. Det är bra och viktigt. Men, innan krislägesavtalet kan aktiveras behöver arbetsgivarna göra nödvändiga prioriteringar i verksamheterna och uttömma de möjligheter som finns i befintliga avtal. Arbetsgivarna behöver också jobba med att försöka förstärka bemanningen på annat sätt genom att exempelvis att erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, ta in extrapersonal och anlita bemanningsföretag. Hamnar vi i ett läge då avtalet behöver aktiveras, för en viss del av verksamheten eller för hela verksamheten i en kommun eller en region, då kommer vi att göra det direkt.

En av medarbetarna i SKR uttryckte läget så här: Vi är i en situation som vi aldrig varit i förut, inget är som vanligt, men vi hjälps alla åt och gör vårt bästa varje dag. Det tar jag med i mitt arbete.

Staffan Isling

Information för kommuner och regioner om sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!