Publicerad: 28 januari 2020

Krönika

Välkommet besked om välfärdsmiljarder

Min nyårsönskan slog in och det blir minst fem nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner i år. Det är ett välkommet och efterfrågat tidigarelagt besked, som nu ges innan vårändringsbudgeten presenteras i april.

Staffan Isling

Även om vi inte vet den exakta nivån ännu – det är ju föremål för diskussion i riksdagen – så vet vi att det är generella tillskott som kommer kunna användas utifrån de lokala och regionala behoven. I framtiden vore det så klart än mer önskvärt att statens budgetplanering är mer i fas med den som sker i kommuner och regioner. Redan nu är kalkylerandet av budgeten för 2021 i full gång.

De ytterligare medlen till kommuner och regioner behövs, men kommer aldrig vara tillräckligt för att allena hantera välfärdens utmaningar. Diskussionen om andra nödvändiga åtgärder har dock för tillfället hamnat något i skymundan i den politiska debatten. För att bidra till en effektiv välfärd av fortsatt god kvalitet behöver arbetet i verksamheterna ställas om och hela statens ökande detaljstyrning ses över.

Välfärdens utveckling – utan riktade statsbidrag

Ett tydligt exempel på det är att under åren 2012 till 2018 ökade de riktade bidragen med cirka 78 procent i fasta priser samtidigt som de generella ökade med knappt 5 procent. Det är dags för staten att omvandla de allt fler riktade statsbidragen till generella och se till att de den administrativa bördan för kommuner och regioner minskar. Det är också dags att staten river hinder för digitaliseringen och ser till att utbildningar matchar arbetsmarknadens behov.

Vi på SKR arbetar för att fortsätta utveckla och stärka arbetsformerna med tjänstepersoner på regeringskansliet. Det är också helt nödvändigt att regeringen och dess myndigheter för en tät dialog med oss på SKR och även direkt med kommuner och regioner om hur välfärden ska utvecklas de kommande åren.

Analys och uppföljning

Och slutligen, apropå en god kvalitet i välfärden: I slutet av förra veckan presenterades resultatet av Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). Cirka 260 kommuner fick alla en varsin rapport med ett 40-tal nyckeltal som mäter kommunens prestationer inom en rad olika verksamheter. Till syvende och sist är det just med hjälp av analyser, uppföljningar och jämförelser som vi också kan se till att förbättra och utveckla välfärdstjänster och verksamheter.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!