Publicerad: 7 april 2020

Krönika

Välfärdens medarbetare behöver allt stöd

Spridningen av coronaviruset har satt äldreomsorgen, både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden, under hård press. Medarbetarna inom äldreomsorgen har ett viktigt uppdrag, att ta hand om den mest sårbara gruppen i Sverige, de allra äldsta som behöver omsorg. För att göra det måste medarbetarna känna sig trygga med att utföra sitt arbete.

Staffan Isling

För SKR är det nu stort fokus på att hjälpa kommuner att hitta möjliga vägar fram för att säkra att personalen inom äldreomsorgens förutsättningar att göra sitt jobb på ett tryggt och bra sätt. Vi gör detta i nära dialog med de fackliga organisationer och har dagliga kontakter med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Överenskommelser om inköp

Vi har ett akut läge, som kräver samverkan och snabba fötter. I slutet av förra veckan enades de 21 regionerna om att fyra av dem på allas uppdrag ska köpa in läkemedel som bedöms vara centrala och nu mest kritiska baserat på krisens behov. Regionerna ökar på det sättet snabbt möjligheten att säkra tillgång till läkemedel i hela landet. Vi är också i slutfasen av att hitta en ny lösning för inköp av skyddsutrustning och annat material via SKR:s bolag SKL Kommentus. Här samverkar vi med de större kommunerna och regionerna, länsstyrelserna och Kommuninvest och med gemensamma krafter ska vi göra vad vi kan för att stärka upp kommunernas möjligheter att göra sina inköp. Vi får då tre starka noder för inköp i landet: regionerna, SKL Kommentus och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har nu också fått i uppdrag att säkra en inhemsk produktion av skyddsutrustning.

Elever och lärare gör ett fantastiskt jobb

Den bild vi får av kommunerna är att övergången till fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan och komvux har fungerat väl i stora drag, vilket Skolverket bekräftar.

Skolverket: Många skolor klarar omställningen till distansundervisning

Lärare och annan skolpersonal gör ett fantastiskt arbete – och naturligtvis även eleverna. Det finns dock en viss oro att det kommer att bli svårare för både lärare och elever att mäkta med ju längre tiden går.

Oron gäller framförallt de elever som ska ta examen i vår. SKR välkomnar därför att regeringen öppnat upp för undervisning på skolan i mindre grupper av elever som annars riskerar att inte slutföra sin utbildning. Förändringen ökar även möjligheten att möta behoven hos de elever som har svårt att följa undervisning på distans. Självklart måste hänsyn till smittskyddsläget alltid tas.

Coronapandemin drabbar ungdomsgruppen mycket hårt. Det gäller inte bara deras tillgång till utbildning, utan även deras situation på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har en viktig roll och allt talar för att vi gemensamt kommer att behöva lägga stor kraft på att hantera konsekvenserna av detta, både nu och när vi har tagit oss igenom den akuta krisen.

Vi har även lämnat inspel till Utbildningsdepartementet om hur komvux kan användas för att utbilda fler personer, i en tid vid stora varsel, permitteringar och lågkonjunktur. Det är alltid rätt läge att investera i människors utbildning.

Kommunerna stöttar näringslivet

Många små och medelstora företag har på kort tid drabbats hårt av pandemins effekter. Jag hör många bra exempel där det lokala näringslivet både stöttas av kommunen och av privatpersoner. Mitt i allvaret och det svåra, så är det väldigt fint att höra. Det vanligaste är att kommunerna på olika sätt skjuter upp avgifter för till exempel tillstånd och tillsyn. Ibland kan man bidra med anstånd för hyra. Man underlättar också för restauranger och butiker att flytta ut sin verksamhet på gatan. Små och medelstora företag har ju också hjälp av vad olika statliga insatserna kan göra för att hjälpa dem igenom krisen.

Digitala vårdtjänster utvecklas

På en del sätt kan den rådande pandemin faktiskt bidra till välfärdens utveckling och nya insikter. Ett sådant område kan vara den digitala omställningen i vården,en utvecklas i en omfattning vi inte sett tidigare. Efterfrågan på digitala vårdtjänster är stor och ett av många exempel på hur vården möter upp är att Region Stockholm nu ger grönt ljus för vårdgivare att få ersättning för patientbesök via telefon och video i högre utsträckning än tidigare.

Slutligen: Vanligtvis brukar jag resa till mitt torp i Småland under påskhelgen. I år kommer jag att fira hemmavid. Det blir också bra. Jag önskar er alla en så glad påsk som möjligt.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!