Publicerad: 20 november 2018

Krönika

Välfärden ingen tillfällig utgift

Det osäkra politiska läget med övergångsregering och övergångsbudget får direkta konsekvenser för budgetplaneringen i kommuner, landsting och regioner. Det sätter dessutom fokus på frågor om välfärdens finansiering och vikten av klara förutsättningar för en långsiktig planering.

Vesna Jovic.

Sjukvården, skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten är inga tillfälliga verksamheter som kan sättas på paus för att vi väntar på en ny regering. En självklarhet såklart, men konsekvensen av det oklara politiska läget riskerar att bli just det. I övergångsbudgeten saknades de tidigare utlovade fem miljarder kronorna till kommunerna. Pengar som var tänkta att väga upp det ökade trycket på välfärdens verksamheter.

Det handlar inte om några svikna vallöften, utan om ett system och regler för vad en övergångsbudget får innehålla. Nytt för alla i ett exceptionellt politiskt läge. Men det sätter fingret på kärnfrågan om synen på välfärdsverksamheterna, och vikten av kontinuitet och möjlighet att planera långsiktigt. Om det funnits breda politiska överenskommelser på plats om välfärdens finansiering, likt beslutet om sänkt skatt för pensionärer, hade inte osäkerheten behövt bli lika stor nu hos kommuner, landsting och regioner.

Vi får massor av frågor från medlemmar om läget – om hur ska de agera. Innan den sista november behöver skattesatsen beslutas och enligt Skatteverket är det också den preliminärskatt som kommer att tas ut av invånarna nästa år. Det här innebär att om skattesatsen höjs i december – ja, då kommer kommunens invånare drabbas av restskatt.

Vårt generella råd är att kommuner, landsting och regioner behöver ta höjd för att kunna göra förändringar i verksamheterna under nästa år. Det är mycket möjligt att det kommer mer pengar från staten längre fram i en reguljär budget när en ny regering finns på plats, men det är här och nu som den kommunala budgeten ska beslutas.

Med den bakgrunden blir det ännu viktigare att vi får en regering på plats, och att den nya politiska ledningen är tydlig i sina prioriteringar. Det kommer att bli ett tuffare ekonomiskt läge framöver med en konjunktur som mattas av, och ett ökat tryck på grund av demografiska förändringar. Det ställer stora krav på ledning och styrning lokalt och regionalt, men det är också starkt beroende av läget nationellt.

Välfärdsfrågor som sjukvård och skola hör till väljarnas viktigaste. Ändå är det dessa verksamheter som riskerar att påverkas när det nationella politiska läget är så oklart. Det visar med all tydlighet att välfärden skulle behöva långsiktiga resurser som främjar planering. Välfärden är ingen tillfällig utgift.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!