Publicerad: 25 september 2020

Krönika

Upphandling för en hållbar välfärd

Upphandlingarna är ett av de viktigaste verktygen som kommuner, landsting och regioner har i sitt arbete för en utvecklad och hållbar välfärd. Därför vässar SKL nu sitt stöd och sprider exempel där våra medlemmar kan lära av varandra.

Offentliga aktörer upphandlar varje år varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor. Med hjälp av upphandlingar kan våra medlemmar driva på nya innovationer som utvecklar välfärden, ställa ambitiösa krav som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan samt kräva ett socialt ansvarstagande bland leverantörer. Ska vi nå målen i Agenda 2030 och riksdagens antagna miljökvalitetsmål är mer hållbara inköp en förutsättning.

SKL ger kommuner, landsting och regioner stöd i deras arbete. Vi har bland annat tagit fram exempel på hur våra medlemmar lyckats upphandla varor och tjänster som tidigare inte funnits. Till exempel har Västra Götalandsregionen köpt in unik utrustning till operationssalar. Man kan nu använda magnetkamera och 3D-röntgen under pågående operationer utan att behöva flytta patienten från operationsbordet. Ett annat gott exempel är Region Skåne som lyckats byta ut engångsförkläden i vården av plast, till biobaserade förkläden, bestående av främst sockerrör och kalk.

SKL arbetar också för att medlemmarna ska få kunskap om, och använda sig av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Det är förslag på krav att ställa vid inköp av exempelvis transporter, fastigheter eller material att använda inom vården. Myndigheten har utvecklat kriterierna efter påverkansarbete från såväl SKL som våra medlemmar. Kriterierna kan vara ett effektivt stöd för kommuner, landsting och regioner när de ska göra hållbara inköp.

Samma gäller för de ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, har tagit fram. SKI ställer genomgående ambitiösa krav på hållbarhet vad gäller miljö, klimat och sociala frågor och erbjuder hjälp med att följa upp att de krav som ställs i upphandlingar verkligen följs.

Den 12 november anordnar SKL en heldagskonferens om hållbar och klimatsmart upphandling. Där kommer bland annat SKI och Upphandlingsmyndigheten att delta. Anmälan till konferensen är fortfarande öppen. Det går att delta antingen på plats eller via webben. Så anmäl dig gärna och var med och diskutera hur vi med hjälp av upphandlingar kan skapa en långsiktigt hållbar välfärd.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!