Publicerad: 19 december 2017

Krönika

Trygg skola grunden för lärande

En intensiv period går snart över i välbehövligt jullov för skolpersonal och elever. Det har varit en höst av diskussioner om arbetsmiljö, och även i skolans värld har det kommit vittnesmål om sexuella trakasserier. Vi skolledare och huvudmän har ett stort ansvar att arbeta mot detta.

Nyligen presenterade vi öppna jämförelser för grundskolan. En rapport med syftet att ge huvudmännen ett bra underlag för analyser och utveckling av skolan. En av delarna i rapporten handlar om elevernas syn på skolan, utifrån resultaten i Skolinspektionens Skolenkäten, redovisat på kommunnivå.

En kommun där eleverna i årskurs 9 upplever en mycket hög grad av studiero är Ödeshög. I öppna jämförelser berättar kommunen om ett aktivt och medvetet arbete mot kränkande behandling, diskriminering och för ökad trygghet. SKLs utredare besökte Ödeshög och frågade eleverna vad det är som gör att de känner sig trygga. Ett av svaren löd ”att det finns vuxna som lyssnar på en och att man vet att vad som än händer så kan man bli sedd och hörd”. Så klokt uttryckt och så grundläggande.

På just den här skolan leds trygghetsarbetet av två förstelärare i trygghet och studiero. Det finns mycket att inspireras av – se gärna inslaget på skl.se. Även om det redan idag finns ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbning kan det finnas behov av nya sätt att arbeta och det är viktigt att lära av varandra. Det visar inte minst höstens elevupprop #tystiklassen och #räckupphanden. För att komma till rätta med problem som kränkande behandling och sexuella trakasserier behöver arbetet med normer, värderingar och förhållningssätt i skolan hela tiden utvecklas.

Jag kan inte skriva den här texten om en trygg skola utan att ta upp det som hände på skolgården till en gymnasieskola i Stockholm i förra veckan, då en elev knivskars till döds. Det är så tragiskt, och påminner om svårigheten för en skola att skydda sig mot allt. Många skolor har vidtagit åtgärder som kameraövervakning och låsta dörrar, inte minst i skuggan av dådet i Trollhättan för två år sedan. Behovet av stöd är stort, och SKL har länge drivit frågan om att Skolverket ska få det nationella uppdraget att stötta kommunerna i arbetet med säkerhet och krisberedskap inom skolan.

Det är svårt att sätta ord på det obegripliga när det händer. Samtidigt får vi inte glömma att den absoluta majoriteten av elever känner sin trygga i skolan. Det går inte att förbereda sig och skydda sig mot allt. Men i en miljö där skolpersonal agerar direkt mot kränkningar och bråk blir eleverna tryggare. Vi som arbetsgivare och huvudmän behöver se till att rätt förutsättningar finns. Det gör vi genom ett medvetet och aktivt arbete. Skolan ska vara en plats för lärande och social utveckling. För att vara det måste den vara trygg.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!