Publicerad: 11 september 2018

Krönika

Trots val är det vardag i välfärden

Så var valet genomfört och nu börjar arbetet med att formera styren i kommuner, landsting och regioner. På många håll är läget lika osäkert som på riksplanet. Det kan därför ta tid innan det blir klart. Hur SKL:s styrelse kommer att se ut avgörs slutligen på vår valkongress i mars.

Prognosen från valnatten visar att valdeltagandet är fortsatt högt. Det är glädjande. Men det visar också att det precis som tidigare finns stora skillnader både mellan och inom kommuner. Det finns kommuner där siffrorna i olika valdistrikt varierar från över 90 procent till under hälften. Vi har hela kommuner där bara runt 60 procent använder sin röst. Varför ser det ut så? Och hur skiljer det sig mellan olika grupper i samhället? Vi på SKL kommer att titta närmre på detta allt eftersom.

Vi kommer också att följa utvecklingen och bildandet av styren i kommuner, regioner och landsting med stort intresse. Under den gångna mandatperioden har drygt en tredjedel av kommunerna haft ett blocköverskridande styre. Återstår att se hur det blir denna gång. För att lära oss mer om det nya politiska landskapet, och hur processen runt bildandet av koalitioner gått till initierade SKL en forskningsrapport. Den bygger på intervjuer med toppolitiker i kommuner, regioner och landsting, och publicerades i förra veckan.

Men även om det under en tid kommer att vara ett oklart politiskt läge på många håll så fortsätter förstås vardagen i våra välfärdsverksamheter. Det har varit mycket fokus på sjukvården i valrörelsen, och jag hoppas att det fortsätter. Min förhoppning är dock att debatten och diskussionen ska baseras än mer på fakta. Och för att bidra till det är uppföljning ett viktigt verktyg. Idag har vi till exempel publicerat siffror baserade på svar från drygt 140 000 patienter. Enkäten visar på positiva tendenser vad gäller till exempel tillgänglighet och delaktighet. Glädjande efter en tid där mycket som skrivits och sagts om sjukvården varit negativt.

Jag tror att SKL kan få en ännu viktigare roll framöver för att se till att det finns fakta att tillgå när sjukvården, eller andra stora välfärdsområden, ska diskuteras. Det är viktigt inte minst för att våra förtroendevalda ska kunna fatta välgrundade beslut. Jag skulle också önska fler samtal med fokus på möjligheter och pragmatiska lösningar. Det gynnar välfärden och medborgarna.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!