Publicerad: 24 oktober 2017

Krönika

Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle

Berättelserna om sexuella övergrepp i nätuppropet #metoo blir fler för varje minut. Att arbeta mot förlegade normer är ett sätt att möta problemen och skapa ett tryggare samhälle för alla.

Vesna Jovic.

Vittnesmålen visar att det är långt kvar innan alla flickor och kvinnor kan leva i trygg förvissning om att inte bli utsatta för kränkningar och trakasserier i skolan, på arbetsplatsen, i det offentliga rummet eller hemma. Att så många utsätts är oacceptabelt, och rösterna som nu höjs visar på just det – vi vägrar vara tysta och vi vägrar vara offer.

Sedan 2016 driver SKL, tillsammans med regeringen, en satsning på män och jämställdhet som handlar om normer för maskulinitet. Bakgrunden är att vi tror att jämställdhetsarbetet behöver inkludera även män och pojkar. Och att vi behöver utmana föreställningar om manlighet eftersom de både begränsar och i många fall också skadar kvinnor och män, flickor och pojkar.

Allt arbete som utmanar och problematiserar normer för manlighet har som delmål att minska kränkningar och våld. Genom satsningen tar vi del av det arbete som pågår i kommuner, landsting och regioner. Vi hjälper till att sprida goda exempel där man kommit långt, och tar fram stödmaterial till verksamheterna där det behövs. I satsningen lyfts bland annat det våldsförebyggande arbetet i kommunerna.

Förlegade normer och könsstereotyper har även blivit ett kompetensförsörjningsproblem i vår sektor. Andelen män är låg, särskilt inom vård- och omsorgsyrkena, och yrkesgrupperna inom förskola och skola. Detta trots att undersökningar bland 15-24-åringar visar att nästan lika många killar som tjejer kan tänka sig att jobba inom förskolan. Hur kommer det sig då att endast fyra procent av förskolans personal är män? Jag tror inte att det är en slump, och SKL har tagit fram strategier för breddad rekrytering.

Rörelsen #metoo gör det tydligt att arbetet för förändrade normer måste fortsätta – på många nivåer samtidigt. Och kanske är det nu det kan hända på allvar. Regeringen har till exempel bjudit in oss parter för samtal om trakasserier på arbetsplatser. Och i vardagen reagerar män med att ifrågasätta sitt eget och andras beteende och skriver att de vill agera.

Alla initiativ och samtal som leder till att problemen kommer fram i ljuset, och på så sätt kan åtgärdas, behövs. Jag tror att det är just delaktigheten som skapar ett samhälle med en tryggare privat och offentlig miljö för alla, oavsett kön.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!