Publicerad: 5 december 2017

Krönika

Tillsammans mot en nära vård

Arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården är igång. Målet är en vård som ännu bättre möter patienternas och brukarnas behov. Och det är en spännande resa vi har framför oss.

Vesna Jovic

Vi lever allt längre och även om äldre också är friskare idag, så ökar vårdbehoven. Vi blir också allt mer medvetna och ställer högre krav på delaktighet och vårdkvalitet. Lösningen är inte fler händer i vården som gör samma saker som tidigare, det behövs nya sätt att arbeta. Digitaliseringens möjligheter ställer också nya krav och skapar nya möjligheter.

Alla kommuner, landsting och regioner har kommit långt, men på olika områden. Omställningen mot nära vård, med primärvården som kärna, handlar om att skapa en vård där såväl geografisk närhet, tillgänglighet, relationer och kontinuitet är viktiga dimensioner. Grundtanken är att den nära vården ska ge varje patient och brukare kontrollen över sin egen situation. Att tillsammans bygga för ökad trygghet och större självständighet. Vad det innebär varierar såklart från person till person. Det handlar om att möta varje människa där hon är – utifrån hennes förutsättningar och behov. Med digitalisering ökar möjligheterna till egenvård, vilket kommer att innebära ökad självständighet för många människor.

Målet för omställningen är tydligt, men vägen dit långtifrån enkel. Det finns ett antal legala hinder som behöver undanröjas, till exempel lagstiftningen runt informationsöverföring – som många gånger stått i vägen för utveckling. Det handlar också om organisationskulturer som behöver förändras och sys ihop – allt för att patientens resa genom vården ska vara så smidig som möjlig. Redan idag tror jag att man som patient bryr sig mindre om vem som står för vården men desto mer om kvaliteten och tillgängligheten.

Förutsättningarna, bland annat till följd av demografin, ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Men arbetet med att bygga en primärvård som klarar av att ta ett helhetsgrepp om patienten är gemensamt. För att nå dit behövs mod att testa nya lösningar, ett uthålligt ledarskap, delaktighet från personal och patienter och en tro på att en förändring är möjlig. Jag är övertygad om att allt detta finns – och att vi har mycket vi kan lära av varandra.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!