Publicerad: 5 juli 2018

Krönika

Tillit en viktigt grund för välfärden

Årets Almedalsvecka är i full gång. SKL deltar i över 200 öppna seminarier och diskussioner. Därutöver knyter våra förtroendevalda och tjänstepersoner många gamla och nya kontakter. Det är verkligen en arena för dialog och möten.

Vesna Jovic

Ett av de seminarier som jag deltagit i var hos Tillitsdelegationen. Det handlade om hur vi kan utveckla en tillitsfull dialog och styrning i våra välfärdsverksamheter. Tillitsdelegationen lämnade sitt förslag, på över 1000 sidor, till regeringen för ett par månader sedan och SKL har varit djupt involverad i arbetet under ett par års tid. Vi har både bidragit med kunskap om vardagen i kommuner, regioner och landsting, och med respons på utredningens idéer.

Tillitsdiskussionen har många sidor, och kan upplevas som komplex. Men ett perspektiv som jag valde att lyfta fram i panelen är vikten att få med brukarna i styrningsarbetet. Ju mer vi vet om medborgarnas förväntningar och behov, desto bättre blir leveransen av välfärdstjänster.

Helsingborgs stad berättade på seminariet om hur de arbetet med att involvera brukarnas perspektiv i socialtjänsten, bland annat genom ”brukarmentorer” till stöd för socialsekreterare som är nya i yrket. På det sättet höjs kvaliteten i socialtjänstens verksamhet och tilliten mellan kommunerna och brukarna ökar.

Gislaved var också med på seminariet och berättade om sin nya styrmodell, med syftet att driva ett förändringsarbete för att göra jobben i kommunen mer attraktiva. Kan det vara så att vi styr mer och bättre med färre mål? Gislaveds lärdom är att så är fallet. Det är en spännande och viktig resa att gå från många mål till betydligt färre. Många organisationer kan lära av det.

Tillitsfrågorna är tätt sammankopplade med det som SKL fokuserar på under Almedalsveckan: att framtidens välfärd står inför stora utmaningar när det gäller demografiska förändringar och finansiering av välfärden. Att det gör att vi måste hitta nya sätt att bedriva verksamheterna på.

För att det ska vara möjligt behöver vi ledare som tar tillvara medarbetarnas och brukarnas kompetenser och erfarenheter i styrningen. Vi behöver testa nya sätt och former – ”skruva, försöka, testa och våga” som personalchefen från Umeå uttryckte det på vårt seminarium om hur vi klarar rekryteringsutmaningarna i välfärden. Tillsammans med professionen och med brukarna. I samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. Det förutsätter ett starkt kitt av tillit.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!