Publicerad: 18 mars 2020

Krönika

Tid att hålla ihop och hjälpas åt

Vi är mitt uppe i en kris som saknar motstycke i modern tid. Samhället sätts på prov, men med gemensamma krafter ska vi rida ut den här krisen.

Staffan Isling

Det var nyårsafton 2019 som de första fallen av det som visade sig vara covid-19 orsakad av coronavirus rapporterades in till Världshälsoorganisationen, WHO. Sedan dess har det gått fort, och här i Sverige har utvecklingen accelererat senaste veckan. Då menar jag inte i första hand spridningen, utan snarare alla åtgärder, all information och förberedelser inför eventuellt ytterligare beslut från våra myndigheter. Jag är oerhört imponerad av den snabba omställning som kommuner och regioner nu gör, helt i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Följ myndigheternas beslut och rekommendationer

Nu är det viktigt att även vi som individer följer myndigheternas beslut och rekommendationer. De är experter och deras beslut är väl grundade på kunskap och evidens.

Trycket på er som jobbar i kommuner och regioner att mitt i krisen fortsätta leverera viktiga välfärdsfunktioner är stort. SKR har nu en daglig och konstruktiv dialog med alla relevanta myndigheter i olika frågor som kan underlätta medlemmarnas verksamhets- och arbetsgivaransvar.

Ett exempel är den hemställan om att slopa sjukintyg från dag åtta, som omedelbart fick regeringens gehör. Ett annat är tillgången på skyddsutrustning, som är nödvändig för att kunna ge patienter och brukare god vård och omsorg, och samtidigt säkra arbetsmiljön för personalen. Regeringen tar frågan på stort allvar och har gett Socialstyrelsen i uppdrag att agera inköpscentral.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation meddelade regeringen idag att alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor stängs och att eleverna istället ska ta del av distansundervisning. Vi har tillsammans med bland andra Skolverket färdigställt webbplatsen skolahemma.se dit huvudmän och medarbetare kan vända sig för att hitta pedagogiskt material, stöd för undervisning med digitala läromedel och enklare checklistor som hjälp för att förbereda och organisera för en förändrad verksamhet. All information om detta finns på SKR:s webbplats.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning.

Coronautbrottet får så klart även stora ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner, i samhället i stort och den globala ekonomin. Det är ett högst osäkert ekonomiskt läge, som gör det svårt att tillmötesgå det behov av ny skatteunderlagsprognos som många ekonomichefer har efterfrågat de senaste dagarna. SKR kommer däremot att presentera en bedömning av skatteintäkternas utveckling den 20 mars.

Slutligen vill jag dela kloka ord från Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Så här skriver han i en debattartikel i Svenska Dagbladet, som kritiserar personer som på vag evidens ifrågasätter den kunskap, forskning och expertis som finns:

”Min grundinställning är att också den värsta katastrof går att hantera, mildra och ta sig ur, bara vi gör det tillsammans och utgår från evidens och fakta. I det läge som råder nu är det upp till alla att kavla upp ärmarna och följa de råd som gäller och framför allt stötta de hjältar som står redo på sjukhus, i hemtjänst och på myndigheter. Det är inte tid för att söndra utan för att enas.”

En grundinställning jag helt och hållet delar. För mitt upp i denna kris ska barn födas, bussar köras, orosanmälningar utredas och mycket annat. Det är tid att hålla ihop och hjälpas åt.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!