Publicerad: 13 juni 2017

Krönika

Ta hot på allvar och värna demokratin

Sverige har över 40 000 förtroendevalda som lägger tid och engagemang på att utveckla vårt samhälle. Var och en är en viktig del av den demokrati som vi vill värna, därför behöver vi nu en lagstiftning som medför kännbara straff för hot och våld mot förtroendevalda.

Vesna Jovic

Tidningen Dagens Samhälle presenterade nyligen en enkät som visar att en majoritet av ledande kommunpolitiker har varit utsatta för hot, trakasserier, skadegörelse och ibland rena dödshot. Två tredjedelar av alla tillfrågade kvinnliga politiker och knappt hälften av alla manliga har fått ta emot hot och hat. Många lever med personskydd och under dödshot. Det är en skrämmande bild av hur politikers vardag kan se ut, något som vi på SKL länge har uppmärksammat.

Vare sig du är tjänsteperson eller folkvald kan hot och hat aldrig accepteras. Politiker och makthavare får vara beredda på att beslut och åsikter kan få kritik och möta motstånd. Men det har gått långt över gränsen när kritiken övergår till kommentarer som ”jag vet var du bor” eller ”vi vet vilken skola dina barn går på”.

Vi behöver ett öppet, demokratiskt samhälle där vanliga människor vill och vågar engagera sig i politiska uppdrag. Vi behöver ett samhälle som visar att varje hot tas på allvar och att varje polisanmälan är av absolut största vikt. Vi får inte riskera att politiker skräms till att hoppa av sina uppdrag eller inte vågar ta beslut i en känslig fråga.

SKL arbetar nära kommuner, landsting och regioner för att ge stöd och råd till förtroendevalda kring hot, hat och våld. Med ekonomiskt stöd från regeringen, genomför vi under två år en satsning för att utveckla det systematiska arbetet med handlingsplaner och för att utbilda förtroendevalda. Och behovet och intresset för utbildningarna är stort. Men vi behöver också en skärpt lagstiftning som medför kännbara straff för hot och våld mot förtroendevalda. SKL har länge drivit det kravet, och nu är det hög tid att det faktiskt genomförs.

Vi behöver tillsammans se till att vi fortsätter att ha ett samhälle där demokratin aldrig urholkas.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!