Publicerad: 24 april 2018

Krönika

Sveriges viktigaste chefsjobb

Att vara chef i välfärden är ett spännande och utvecklande jobb. Det vet vi som arbetar där, och det behöver vi bli ännu bättre på att visa upp.

Vesna Jovic

En kvinna i 50-årsåldern bär välfärden på sina axlar. Så skulle man kunna uttrycka det om man tittar på dagens chefer inom kommuner, landsting och regioner. Den typiska chefen arbetar som första linjens chef inom vård och omsorg och är strax över 50 år. Dessa chefer gör idag ett fantastiskt jobb, och vi behöver se till att det finns stöd för dem så att det stannar kvar och har möjligheter att utvecklas, och möjligheter att se och inspirera medarbetare som vill prova en ny roll.

När konkurrensen om arbetskraften ökar framöver behöver vi arbeta för att vår sektor ska bli ännu mer attraktiv, och vi behöver bredda rekryteringsbasen. Välfärdens verksamheter utvecklas bäst när ledare och chefer har olika perspektiv och olika erfarenheter, och för att nå fler behöver vi arbeta långsiktigt med att förändra normer och förutfattade meningar. Vi behöver också ha modet att satsa på yngre medarbetare.

I SKL:s nya chefsrapport tar jag del av berättelser från några av välfärdens chefer. De svarar på frågor om den egna vägen till chefsjobbet och hur vi som arbetsgivare ska arbeta för att rekrytera nya och behålla befintliga chefer. Något som återkommer i intervjuerna är vikten av en ordentlig introduktion till den nya rollen, tydliga mandat att prova nya arbetssätt och ett internt stöd.

Jag vet att många kommuner, regioner och landsting redan kommit långt i arbetet med chefsförsörjning och chefsutveckling. Och vi blir allt bättre på att visa upp vilka meningsfulla och attraktiva arbeten vi har att erbjuda. Utveckling och digitalisering öppnar också upp sektorn för nya yrkesgrupper och kompetenser. Jag håller helt med kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, en av de intervjuade i rapporten, när hon säger: ”Jag är helt övertygad om att välfärden som arbetsgivare kommer att bli väldigt intressant framöver. För är det någonstans det händer saker i Sverige så är det i kommunerna”.

Välfärdens medarbetare är välutbildade, motiverade och engagerade. När vi som arbetsgivare blir ännu bättre på att ta vara på engagemanget och kompetensen, kommer vi också uppmuntra fler att ta ansvar för verksamhetsutvecklingen. Det var det som drev mig i mitt första chefsjobb i Huddinge kommun för 30 år sedan, och det är det som driver mig idag.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!