Publicerad: 11 februari 2020

Krönika

Största avtalsrörelsen hittills

Under våren ska SKR förhandla fram nya kollektivavtal som berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Min uppfattning är att vi och facken har samma bild av välfärdens utmaningar, men att vi däremot har lite olika syn på vilka åtgärder som krävs för att möta dem.

Staffan Isling

Samtidigt är det inte så konstigt att förslagen till lösningar ser olika ut. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund har olika roller och att de driver arbetsgivarnas respektive arbetstagarnas önskemål är en självklarhet. Det är det som är meningen med föreningen, det grundläggande uppdraget för både oss och facken. Att arbetsmarknadens parter förhandlar om lön och villkor, och tecknar avtal utan inblandning från staten, är själva grunden för det som brukar kallas den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Ekonomi och demografi

Det finns ett par saker som behöver finnas i bakhuvudet under avtalsrörelsen: det ekonomiska läget och den demografiska utvecklingen. Det ekonomiska läget är ansträngt i många kommuner och regioner. Ett 90-tal kommuner och sju regioner beräknas att gå med underskott under 2019, och prognosen är att de ekonomiska förutsättningarna kommer vara fortsatt tuffa under de närmaste åren.

Det finns också ett starkt demografiskt tryck där andelen äldre ökar markant medan andelen i arbetsför ålder endast ökar blygsamt. I flera kommuner beräknas andelen i arbetsför ålder till och med sjunka. Tillgången på arbetskraft är helt enkelt inte tillräcklig för att möta den efterfrågan som uppstår till följd av en ökande och åldrande befolkning.

Förnyelse nödvändig

En ökad konkurrens om arbetskraften och en ansträngd ekonomisk situation ställer krav på förnyelse, både när det gäller hur vi arbetar och hur vi organiserar verksamheterna. Tillsammans med nyrekrytering behöver kommuner och regioner arbeta med flera kompletterande åtgärder. Det handlar bland annat om att utnyttja digitaliseringens möjligheter ännu bättre, att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, se över yrkesroller och se över möjligheterna till kompetensutveckling, utbildning och omställning.

Jag ger mig inte in att spekulera hur ett slutgiltigt avtal kommer att se ut. Däremot ser jag att både vi och facken har ett gemensamt intresse i att avtalen stöttar möjligheterna att utveckla verksamheten och ger medarbetarna bra villkor. Det är en viktig förutsättning för att kommuner och regioner dels ska kunna fortsätta vara attraktiva arbetsgivare, dels ska kunna fortsätta leverera välfärdstjänster med hög kvalitet och kompetens.

Jämställd arbetsgivarpolitik

Till sist vill jag lyfta en rapport vi släpper på torsdag – SKR:s program för en jämställd arbetsgivarpolitik – som stödjer kommuner och regioner i arbetet med att utveckla och stärka det lokala jämställdhetsarbetet. Jag är också övertygad om att fler aktörer på arbetsmarknaden kan inspireras och utmanas av programmet, och vara med och bidra till att skapa en fullt jämställd arbetsmarknad i Sverige.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!