Publicerad: 20 mars 2019

Krönika

SKL i medlemmarnas tjänst

Så har då 451 ombud utsett ny styrelse och nya delegater i beredningar och delegationer. Eller nygamla i många fall! Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er.

Vesna Jovic

SKL är till för att driva kommunernas och regionernas frågor. Vi för våra medlemmars talan som experter i utredningar och referensgrupper. Vi uppvaktar riksdag och regering, både med skrivelser och personliga möten. Vi stöttar i utvecklingsarbeten. Jag vill att vi ska bli än mer effektiva och framgångsrika. Därför måste vi ständigt utveckla vårt sätt att arbeta.

Vi ska bli ännu bättre på att redovisa fakta. Vi ska visa kommuners och regioners förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar och möjligheter och hur man åtgärdar de brister som finns. Om vi inte visar upp allt det gedigna, engagerade och professionella arbete inom välfärdens alla områden som utförs varje dag, finns en risk för att förtroendet för välfärden sjunker. Det kan i sin tur bli grogrund för olika förslag om statlig inblandning och reglering – som snarare riskerar att försämra kommunernas och regionernas förutsättningar för effektiv och högkvalitativ leverans.

Hållbar bemanning. Demografin utmanar offentliga sektorns finansiering och vår personal- och kompetensförsörjning. Vi kan inte enbart lita till nyrekrytering av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför ålder på arbetsmarknaden. Därför behöver vi se över hur vi organiserar arbetet i verksamheterna och hur vi jobbar. Exempelvis genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter ännu bättre, att se över yrkesroller och att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper i välfärden.

Den demografiska utvecklingen utmanar inte minst vårt ledarskap framöver. Vi ska utveckla SKL:s ledarskapsstöd tillsammans med medlemmarna, med fokus på framtid och behov.

Säkra välfärden. För att möta de demografiska utmaningarna och invånarnas förväntningar på gränsöverskridande och sammanhållen service krävs såväl kontinuerlig utveckling som samarbete inom och mellan kommuner och regioner. Men hur väl regioner och kommuner ska lyckas är också avhängigt statliga beslut. Våra medlemmar behöver förutsättningar för långsiktig planering av verksamheten. Bland annat genom mer av generella statsbidrag och lagändringar som gör det möjligt för kommuner och regioner att samverka.

Det är stora och avgörande frågor att ta sig an, tillsammans med alla medarbetare och politiker i styrelse, beredningar och delegationer.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!